ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zadania realizowane z budżetu państwa ❯ Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Zadania realizowane z budżetu państwa"

Zadania realizowane z budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-02-12
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 659.685,00na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zadaniem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnościami w szczególności poprzez:

  • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych;
  • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
  • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami punktu 7 i 8 w orzeczeniu tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit.
    a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Gmina Góra w roku 2024 planuje organizację wsparcia w formie usług asystencji osobistej  dla 30 osób.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

- telefonicznie nr tel. 65-543-22-01 w. 46 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00

- na stronie internetowej www.opsgora.pl .

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO