ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zadania realizowane z budżetu państwa ❯ „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Zadania realizowane z budżetu państwa"

Zadania realizowane z budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-12-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że w dniach od 18.12.2023r. do 22.12.2023r. przyjmowane będą karty zgłoszeniowe do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie i korzystaniem z bezpłatnych usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z Regulaminem „Naboru i uczestnictwa w Programie asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Góra /Ośrodek Pomocy Społecznej  w Górze jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować. Adresatami programu są osoby zamieszkujące na terenie gminy Góra w tym :

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b.  osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

a) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

b) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

c) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

      d) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Dokumenty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 18.12.2023r. do 22.12.2023r., osobiście w sekretariacie (biuro 38) Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze (poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek od 7.00 do 15.00) lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 23, 56-200 Góra lub przez ePUAP.  Liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka.

Załączniki:

  1. Regulamin „Naboru i uczestnictwa w Programie asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 (plik pdf 379KB)
  2. Załącznik 1 do Regulaminu - Karta zgłoszenia (plik docx 182KB)
  3. Załącznik 2 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO (plik docx 171KB)
  4. Załącznik 3 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO OPS (plik pdf 204KB)
  5. Załącznik 4 do Regulaminu - Karta realizacji usług (plik docx 174KB)
  6. Załącznik 5 do Regulaminu - Ewidencja biletów komunikacji (plik docx 101KB)
  7. Załącznik 6 do Regulaminu - Ewidencja przebiegu pojazdu (plik docx 102KB)
  8. Załącznik 7 do Regulaminu - Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (plik pdf 259KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO