ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zadania realizowane z budżetu państwa ❯ Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 82.579,32 zł. Całkowita wartość zadania 82.579,32 zł.
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Zadania realizowane z budżetu państwa"

Zadania realizowane z budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 82.579,32 zł. Całkowita wartość zadania 82.579,32 zł.

2023-04-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymał dofinansowanie   w kwocie 82.579,20 zł na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Gmina Góra w roku 2023 planuje organizację wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 11 osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01 w. 46 w godzinach pracy Ośrodka:
    poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00

na stronie www.opsgora.pl

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO