Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Program "Czyste Powietrze"

Data publikacji: 2020-11-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze obsługuje Program "Czyste Powietrze", w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Z Programu "Czyste Powietrze" mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą złożyć w OPS w Górze żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze

Załączniki:

  1. Program Czyste Powietrze - ULOTKA (plik pdf 2148KB)
  2. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (plik pdf 848KB)
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zaświadczenie o dochodzie - Czyste Powietrze (plik pdf 73KB)
  4. Oświadczenie (plik pdf 30KB)