ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-08-25
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego w roku 2024r. mogą złożyć deklarację uczestnictwa w programie do 31.08.2023r. Informujemy, że zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu. Po zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków przez właściwego Ministra, Gmina Góra będzie prowadziła nabór uczestników do programu.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 •  uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 •  dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czytaj całość artykułu ""Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne szkolenia

2023-07-10

Jeśli chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje skorzystaj z bezpłatnego szkolenia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.1 Aktywizacja osób na rynku pracy, Typ 7.1.A Projekty powiatowych urzędów pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Spawacz TIG, MAG

Nabór trwa od 10.07.2023r. do 31.07.2023r.

Więcej informacji u doradcy klienta indywidualnego lub pod numerem tel. 65 543 22 25

Załączniki:

 1. Bezpłatne szkolenia SPAWACZ - plakat (plik pdf 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację programu „Opieka 75+” - edycja 2023

2023-06-28
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra w roku 2023 uzyskał dotację celową z budżetu państwa na realizację  Programu „Opieka 75+” na rok 2023

Wysokość dofinansowania  66.864,00 zł.

Wartość całego zadania 296 400,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Wartość dofinansowania 5 698,00 zł. Całkowita wartość zadania 7 122,50 zł.

2023-06-13
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 698,00 zł. na realizację  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Uzyskane dofinansowanie pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Głównym celem Programu jest

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze realizuje zadanie Modułu II Programu poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez Gminę Góra w ramach programu realizowanego w 2022r.

Gmina planuje objąć wsparciem 21 seniorów, którym zostaną użyczone opaski bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi na okres od lipca do 31.12.2023r. Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01 w 37  w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,
 • lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

2023-04-17

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Grafika stypendia SPES 2023

Załączniki:

 1. Stypendia SPES - informacja 2023 (plik pdf 451KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 526.932,00 zł . Całkowita wartość zadania 526.932,00 zł.

2023-04-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 526.932,00 zł na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu "Dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 526.932,00 zł . Całkowita wartość zadania 526.932,00 zł. "

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 82.579,32 zł. Całkowita wartość zadania 82.579,32 zł.

2023-04-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymał dofinansowanie   w kwocie 82.579,20 zł na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 

Czytaj całość artykułu "Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 82.579,32 zł. Całkowita wartość zadania 82.579,32 zł."

Ikonka symbolizująca artykuł

W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty - Stypendium na naukę we Wrocławiu

2023-03-24

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem trwa rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Uczniom z naszego województwa proponujemy naukę w dwóch szkołach – w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w Technikum Nr 10 we Wrocławiu.

Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja trwa do 31 marca.

Czytaj całość artykułu "W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty - Stypendium na naukę we Wrocławiu"

Grafika stypendium HoryzontyGrafika stypendium Hotyzonty
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2023 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy

2023-03-17

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2023 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy (plik pdf 250KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" Modułu I i II.

2023-03-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację  Programu "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023. Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania:

 • dotacja celowa z budżetu państwa w 2023 r.  wynosi 175 400,00zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 130 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 305 400, 00zł.

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem modułu I i II Programu  jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01   w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,

lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.

Ikonka symbolizująca artykuł

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

2023-03-13

Dz.U.2023.395

Załączniki:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (plik pdf 202KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

2023-01-12

Dodatek do gazu w 2023 r. a wpis w CEEB.

Refundację podatku  VAT za gaz otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane  do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. Czy jest możliwy wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r.? Tak, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Dodatek do gazu 2023 r. – dochód 2100 zł albo 1500 zł.

Czytaj całość artykułu "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023"

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna i oświadczenie - dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1.01.2023r.

2022-12-16

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze nr 15/2022 z dnia 12 grudnia 2022r. od dnia 1 stycznia 2023 r. zmienia się odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:

 1. Tabela odpłatności - usługi specjalistyczne (plik pdf 46KB)
 2. Zarządzenie 15/2022 z 12.12.2022 (plik pdf 93KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-11-30

Komu przysługuje?

osobom, których głównym źródłem ogrzewania mieszkania/domu jest źródło zasilane energią elektryczną:

– pompa ciepła,

– ogrzewanie elektryczne

zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako główne źródło ciepła.

Nie przysługuje tym osobom, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła ( pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, biomasa, gaz LPG nie sieciowy).

 • gdy gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z mikroinstalacji (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
 • gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Czytaj całość artykułu "DODATEK ELEKTRYCZNY "

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego (plik pdf 345KB)
 2. Klauzula informacyjna i oświadczenie - dodatek elektryczny (plik doc 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

2022-10-28
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra  podjęła działania związane z aplikowaniem o środki finansowe na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Czytaj całość artykułu "Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Czy możliwy jest powrót do pracy po wylewie?

2022-10-27

Przeszedłeś wylew?
Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?
Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 71 /346 74 58 ; 730 303 710 ambasador w Oddziale Dolnośląskim

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Czy możliwy jest powrót do pracy po wylewie? - zdjęcie

Załączniki:

 1. Przeszedłeś wylew - informacja prasowa (plik pdf 329KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023

2022-10-26
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  podjął działania związane z aplikowaniem o środki finansowe na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym albo
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3.  traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Czytaj całość artykułu "Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKÓW WĘGLOWYCH I DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

2022-10-19

Informujemy, że do tej pory Gmina Góra nie otrzymała środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych. Wiąże się to z brakiem możliwości realizacji wypłat pomimo zweryfikowanych wniosków (w szczególności dotyczy to osób , którym upływa termin 60 dni od złożenia wniosku  o dodatek węglowy lub 30 dni od dnia złożenia wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych ).

WYPŁATA NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO PRZEKAZANIU ŚRODKÓW PRZEZ DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022

2022-10-13

W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji w Ośrodku Pomocy Społecznej się dyżur mediatora sądowego.

TERMINY:

17.10.2022r

19.10.2022r.

21.10.2022r..

24.10.2022r

27.10.2022r.

12.00 – 14.00

12.00 - 14.00

10.00 – 12.00

12.00 - 14.00

10.00 - 11.30

Załączniki:

 1. Plakat - Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022 (plik pdf 591KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania społeczna "SERCE KOBIETY"

2022-10-07

Kobiety chorują na serce średnio 10 lat później niż mężczyźni.

Jest to jednak najczęstsza przyczyna ich śmierci.

ZBADAJ SIĘ!!!

Załączniki:

 1. Kampania społeczna "SERCE KOBIETY" - ulotka informacyjna (plik pdf 727KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PO AMPUTACJI - Program Kompleksowej Rehabilitacji POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY

2022-09-26

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?
Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz (71) 346 74 58 ; 730 303 710 ambasador w Oddziale Dolnośląskim

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

PO AMPUTACJI - plakat

Załączniki:

 1. PO AMPUTACJI - informacje (plik pdf 339KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

2022-09-22

Od  21 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

 Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze do 30 listopada 2022r.

Czytaj całość artykułu "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (plik PDF 406KB)
 2. Klauzula informacyjna i oświadczenie - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (plik pdf 78KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje

2022-09-14

Dnia 28.09.2022r. o godz. 12:00 w sali Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1  odbędzie się spotkanie informacyjne z Pracodawcą Natsu Foods Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wąsoszu.

Pracodawca poszukuje osób na stanowiska:

 • operator maszyn,
 • operator wózka widłowego,
 • pracownik produkcji.

Podczas spotkania zostaną przekazane informacje w zakresie warunków zatrudnienia oraz dojazdu do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu.

Załączniki:

 1. Spotkanie informacyjne z Pracodawcą Natsu Foods Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wąsoszu (plik pdf 142KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROJEKT „AKTYWNE WSPARCIE SOCJALNE W GMINIE GÓRA”

2022-09-07
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Okres realizacji projektu:  01.05.2021– 30.04.2023

Gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze  realizuje projekt

"Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczy oraz do osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wśród nich osób z problemami alkoholowymi z terenu gminy Góra. Głównymi celami wynikającymi z zakresu działań, są przede wszystkim: nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, w tym podniesienie poczucia własnej wartości wśród uczestników projektu, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny.

Czytaj całość artykułu "PROJEKT „AKTYWNE WSPARCIE SOCJALNE W GMINIE GÓRA”"

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK WĘGLOWY!

2022-08-25

Mieszkańcy gminy!

Jeśli złożyliście lub planujecie złożyć wniosek na dodatek węglowy drogą elektroniczną musicie pamiętać, że:

zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,  wniosek o wypłatę dodatku węglowego  złożony  za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że wniosek stanowiący załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP WYMAGA ODRĘBNEGO PODPISU, aby został uznany za prawidłowo podpisany.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu będą wymagały korekty lub ponownego złożenia.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-17

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w terminie od 17.08.2022r. do 30.11.2022r. przyjmuje wnioski o wypłatę  dodatku węglowego.

Podpisany wniosek  wraz z podpisanym oświadczeniem  można składać

 • elektronicznie – wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze przy ul. Poznańskiej 23

Wniosek  wraz z załącznikami dostępny na stronie: www.opsgora.pl  ( zakładka "druki").

Czytaj całość artykułu "Dodatek węglowy"

Ikonka symbolizująca artykuł

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 2022

2022-08-02

Załączniki:

 1. BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 2022 (plik xlsx 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-07-22

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze nr 8/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w dniu 25 lipca 2022 r. zmianie ulegną godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

W związku z trwającą falą upałów w dniu 25 lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze czynny będzie w godzinach od 07.00 do 15.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

NIEMARNUJEMY - RATUJEMY

2022-07-05

Zachęcamy do skorzystania z tzw. "paczki marketowej".
Jest to żywność pozyskana na mocy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
Plac Metziga 17, 64-100 Leszno
tel.518 215 289, 517 604 284

Załączniki:

 1. NIEMARNUJEMY - RATUJEMY - plakat (plik pdf 2300KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy

2022-07-05

Agro-Rydzyna Sp. z o.o. poszukuje kobiet/mężczyzn na stanowisko: Pracownik produkcji / pakowni / rozbioru.

Szczegóły z załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy - Agro-Rydzyna Sp. z o.o. (plik pdf 67KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zostań rodzicem zastępczym

2022-06-13

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze ogłasza kolejny nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie PCPR przy ul. Armii Polskiej 8, 56 – 200 Góra w każdy poniedziałek od 8:00 – 16:00 lub od wtorku do piątku w godz. Od 7:00 – 15:00. Planowane szkolenie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Czytaj całość artykułu "Zostań rodzicem zastępczym"

Ikonka symbolizująca artykuł

Uzasadnienie wyboru

2022-05-30

Uzasadnienie wyboru

Załączniki:

 1. Uzasadnienie wyboru (plik pdf 99KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniorów

2022-04-27
Logo Wspieraj Seniora

Informujemy, że gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze przystąpiła do realizacji Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej pod nr 65 544 21 03 lub 512 777 657.

Czytaj całość artykułu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II

2022-04-22
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż prowadzi rekrutacja do  projektu  "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj całość artykułu "Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022

2022-04-05
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 349.452,00 zł na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

2022-04-05
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymał dofinansowanie w kwocie 58.752,00 na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Czytaj całość artykułu "Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2022 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy

2022-03-16

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2022 roku (plik pdf 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

2022-03-03

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko asystenta rodziny (plik docx 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMUJĘ, ŻE TRWA ZBIÓRKA NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY

2022-03-02

Dary przyjmowane są

Od poniedziałku do piątku :

Hala Arkadia – w godzinach od 16.00 do 20.00

Ośrodek Pomocy Społecznej – w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niezbędne artykuły:

I . Odzież i okrycie:

Koce zwykłe i termiczne, śpiwory, materace, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, kurtki ciepłe, płaszcze przeciwdeszczowe

Czytaj całość artykułu "INFORMUJĘ, ŻE TRWA ZBIÓRKA NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY"

Zdjęcie pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II

2022-02-23
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż prowadzi rekrutacja do  projektu  "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj całość artykułu "Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2022-01-31

Dotyczy postępowania na "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Szedziec".

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 114KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szanowni Państwo!

2022-01-27

informujemy, że do odwołania występują ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

- Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem tylko w sytuacjach tego wymagających.
- Preferowane jest wcześniejsze umówienie wizyty z pracownikiem drogą telefoniczna lub mailową.
- Sprawy będą załatwiane w specjalnie przygotowanych miejscach przyjmowania Klientów z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.
- Zobowiązuje się Interesantów do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą oraz do dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się we wiatrołapie (OPS nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
- Ponadto nadal nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, Klient oczekuje na urzędnika przy drzwiach głównych.
- Do OPS przyjmowani są wyłącznie Klienci - strony postępowania lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).
- Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

W przypadkach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem można kontaktować się

- telefonicznie i mailowo od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.00
- przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną,
- elektronicznie poprzez:
Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych), Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków), Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

W budynku OPS przy ul. Poznańskiej 23 znajduję się punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów . Dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka (za wejściem głównym do budynku) wrzucając je do wskazanego miejsca.
- Klienci mogą również składać dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez OPS sprawie.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z klientem pracownik wyznaczy termin spotkania w strefie przyjęć.
- Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS.
- Kasa OPS czynna jest w terminach zgodnych z harmonogramem wypłat ( wejście bramą od strony podwórza, okienko na końcu budynku).

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

2022-01-07

Szanowni Państwo,

informujemy, że  można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj całość artykułu "Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!"

Dodatek osłonowy - plakat

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 112KB)
 2. WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 161KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA (plik pdf 79KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego w 2022r.

2022-01-04

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego w 2022r. (plik pdf 37KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2021-12-21

Dotyczy postępowania na "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Góra".

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 122KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-12-21

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Ikonka symbolizująca artykuł

TERMINARZ WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2022 ROK - KASA

2021-12-16

Kasa Ośrodka czynna w dni wypłat od 10.00 do 12.00

Załączniki:

 1. TERMINARZ WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2022 ROK - KASA (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1.01.2022r.

2021-12-15

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze nr 21/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. od dnia 1 stycznia 2022 r. zmienia się odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:

 1. Zarządzenie 21/2021 z dnia 13.12.2021r. (plik pdf 93KB)

 2. Warning: finfo::file(../../files/gora/32863_15122021161748_Tabela_odplatnosci_-_uslugi_specjalistyczne.pdf): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/gora_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/gora/32863_15122021161748_Tabela_odplatnosci_-_uslugi_specjalistyczne.pdf in /home/server731134/ftp/www/osrodki/gora_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 3. Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (plik pdf 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1.01.2022r.

2021-12-15

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/379/21 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 15.12.2021r, poz. 6032) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, od dnia 1 stycznia 2022 r. zmienia się odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXXIX/379/21 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 14 grudnia 2021 r. (plik pdf 161KB)
 2. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (plik pdf 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-12-03

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 133KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert

2021-12-02

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na ,, Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy społecznej w Górze”.

Załączniki:

 1. Pytania (plik pdf 59KB)
 2. Odpowiedzi (plik pdf 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY GÓRA NA LATA 2022-2026

2021-11-30

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców , instytucje, organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.
Wypełniony formularz można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021r. na:

 • adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@opsgora.com.pl
 • adres siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 56-200 Góra.

Załączniki:

 1. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY GÓRA NA LATA 2022-2026 (plik pdf 546KB)
 2. FORMULARZ zgłaszania uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 (plik doc 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Wspierania Rodziny w Gminie Góra na lata 2022-2024

2021-11-30

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców , instytucje, organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2022-2024.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021r. na:

 • adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@opsgora.com.pl
 • adres siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 56-200 Góra.

Załączniki:

 1. Program Wspierania Rodziny w Gminie Góra na lata 2022-2024 (plik pdf 607KB)
 2. FORMULARZ zgłaszania uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2022- 2024 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Aplikacja na telefon ePraca

2021-11-30
Plakat ePraca aplikacja mobilna
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert

2021-11-22

Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 2366KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 50KB)
 3. Załącznik nr 2 Szacunkowa specyfikacja przesyłek pocztowych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

2021-11-17

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ   + 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

 

Załączniki:

 1. Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym - plakat (plik pdf 527KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"

2021-10-21
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022 (plik pdf 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Usługi opiekuńcze w Gminie Góra

2021-10-11

Beneficjent,  tj. Gmina Góra informuje o zakończeniu z dniem 30.06.2021r. projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze jako podmiot realizujący projekt informuje, że od dnia 01.07.2021r. posiada wolne miejsca na świadczenie usług opiekuńczych. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65-543-22-01 wew. 46.

Ikonka symbolizująca artykuł

Usługi asystenckie w Gminie Góra

2021-10-11

Beneficjent,  tj. Gmina Góra informuje o zakończeniu z dniem 30.06.2021r. projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze jako podmiot realizujący projekt informuje, że od dnia 01.07.2021r. posiada wolne miejsca na świadczenie usług asystenckich. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65-543-22-01 wew. 46.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko - PRACOWNIK SOCJALNY

2021-10-04

Nabór na stanowisko -PRACOWNIK SOCJALNY

Załączniki:

 1. Pracownik socjalny (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

300 plus na "Dobry Start" - pomożemy przy składaniu elektronicznych wniosków

2021-09-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, że w dniu 8 września 2021 r. od godziny 1000 do 1300 będzie czynny  punkt w którym  pracownicy ZUS- Inspektorat w Górze pomogą przy składaniu wniosków elektronicznych do programu “Dobry Start“ (300 plus)

Podczas dyżuru, pracownicy ZUS będą zakładać zainteresowanym profile na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i pomagać przy składaniu wniosków elektronicznych do programu "Dobry Start" za pośrednictwem platformy.

Na spotkanie prosimy przygotować adres email oraz nr rachunku bankowego na który będzie przekazywana pomoc.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia
Ikonka symbolizująca artykuł

Problemy rodzin i dzieci

2021-08-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze , działając na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.), przystąpił do opracowania następujących programów: Programu Wspierania Rodziny i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie załączonej ankiety: „Problemy rodzin i dzieci”.

Zapraszamy Państwa do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb rodzin zamieszkujących Gminę Góra oraz przekazania opinii i spostrzeżeń dotyczących występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy. Prosimy zarazem o zgłaszanie pomysłów na działania, których podjęcie mogłoby w istotny sposób poprawić kondycję rodzin, a także umożliwić rozwiązywanie problemów rzutujących na ich prawidłowe funkcjonowanie.

Tworzone dokumenty będą dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała wpływ na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców Gminy Góra w najbliższych latach.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres biuro@opsgora.com.pl

Załączniki:

 1. ANKIETA Problemy rodzin i dzieci (plik doc 63KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2021-07-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko ASYSTENT RODZINY. Szczegóły ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik docx 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Doradczy PRACA SEZONOWA z EURES

2021-07-14

Szczegóły w załączniku!!!

Załączniki:

 1. Dzień Doradczy PRACA SEZONOWA z EURES (plik pdf 4429KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dobry Start 300+ od 1 lipca 2021 r. w ZUS

2021-07-06
Plakat 300 plus Dobry Start
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru

2021-05-24
Przeprowadzono na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko:
Referent ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 1592KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-05-14
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze informuje, że dzień 4 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie NIECZYNNY*.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

*Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadające 01 maja br. Święto Pracy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2021-05-06
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. księgowości.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 60KB)
 2. RODO Kandydat do pracy (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA POMOSTOWE 2021/2022

2021-05-04
Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7 000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022

Załączniki:

 1. Stypendia pomostowe 2021/2022 - PLAKAT (plik pdf 468KB)
 2. Regulamin - stypendia pomostowe (plik pdf 641KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2021-04-23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 53KB)
 2. RODO Kandydat do pracy (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka 75+” - edycja 2021

2021-04-19
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra podobnie jak w latach 2019-2020 uzyskał dotację celową na realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” – edycja 2021”. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2021 otrzymała dotację w wysokości 137.088,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych

2021-03-11
Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie w zakresie:

1. Florysta z elementami dekoracji i obsługą kasy fiskalnej,
2. Opiekun osoby starszej z podstawami masażu,
3. Magazynier z programem obsługi magazynu i uprawnieniami na operatora wózka widłowego.

Nabór trwa od 10.03.2021 r. do 30.04.2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze:

Florysta z elementami dekoracji i obsługą kasy fiskalnej - https://gora.praca.gov.pl/-/14702156-nabor-na-szkolenie-grupowe-florysta-z-elementami-dekoracji-i-obsluga-kasy-fiskalnej-

Opiekun osoby starszej z podstawami masażu - https://gora.praca.gov.pl/-/14702804-nabor-na-szkolenie-grupowe-opiekun-osoby-starszej-z-podstawami-masazu-

Magazynier z programem obsługi magazynu i uprawnieniami na operatora wózka widłowego - https://gora.praca.gov.pl/-/14702827-nabor-na-szkolenie-grupowe-magazynier-z-programem-obslugi-magazynu-i-uprawnieniami-na-operatora-wozka-widlowego-
Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+)

2021-01-29
Plakat 500 plus

Załączniki:

 1. ULOTKA (plik pdf 155KB)
 2. INFORMATOR (plik pdf 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-12-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze dzięki podjętej współpracy z KGHM Polska Miedź otrzymał ulotki informacyjne oraz zestawy ochrony osobistej dla najstarszych mieszkańców miasta i gminy Góra.

Ofiarowane przez KGHM Polska Miedź materiały oraz środki ochrony osobistej tj. broszury informacyjne oraz zestawy ochrony osobistej - maseczka, środki dezynfekcyjne są obecnie rozdysponowywane przez pracowników OPS.

InformacjaInformacja
Ikonka symbolizująca artykuł

Szanowni Państwo!

2020-12-21
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze informuje, że dzień 24 grudnia br. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie NIECZYNNY*.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

*Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadający 26 grudnia Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2020-11-27
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze
informuje, iż od 01 grudnia 2020r.

KASA OŚRODKA

czynna będzie od 10.00 do 12.00
w dniach wypłat zgodnie z harmonogramem.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko

2020-11-26
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że zmianie ulega termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający kontakt.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko (plik pdf 59KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 63KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie zatrudnienia (staż, praca, kursy zawodowe)

2020-11-25
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczna Zbiórka Żywności

2020-11-25
Święta godne, a nie głodne pod takim hasłem odbywa się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Z powodu koronawirusa w tym roku wydarzenie będzie miało inny charakter - zbiórki w sklepach odbędą się bez udziału wolontariuszy, ale jak zawsze klienci będą mogli przekazać artykuły do koszy stojących przy kasach. Akcja została też wydłużona - potrzebującym można pomóc od 23 do 28 listopada w ponad 2000 sklepów w całej Polsce.

Dodatkowo uruchomiony został charytatywny sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl , w którym do kupienia będą wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

W zbiórce bierze udział 28 Banków Żywności.

Czytaj całość artykułu "Świąteczna Zbiórka Żywności"

Świąteczna Zbiórka Żywności
Ikonka symbolizująca artykuł

WSPIERAJ SENIORA

2020-10-28
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieraj Seniora.

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).

O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11 . Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu Pracownik Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy. Usługa jest realizowania bezpłatnie, natomiast za zakupy Senior musi zapłacić.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych oraz osobom pozostającym na kwarantannie i w izolacji ( te osoby korzystają z innej formy wsparcia).

Zgłoszenia można również dokonać bezpośrednio w OPS pod nr 65 543 22 01 lub 65 544 21 03.

Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje również na zgłaszanie się osób - wolontariuszy chętnych do pomocy osobom starszym. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Ośrodka lub zgłosić to na stronie https://wspierajseniora.pl/
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

2020-08-03
Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o wypłatę świadczenia ,,Dobry Start (300+).

W związku z nadal trwającym stanem epidemii przyjmowanie wniosków w formie papierowej odbywa się z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.

Przyjmowanie wniosków z konsultacją pracowników odbywa się w wyznaczonych godzinach:
w poniedziałki od 10.00 do 16.00,
od wtorku do piątku od godziny 9.00 do 13.00.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Ikonka symbolizująca artykuł

Gaszyn challege

2020-07-29
Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął wyzwanie od Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Do wykonania zadania nominujemy:

- Zespół śpiewaczy ,,Osetnopolanie"
- Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie.

Ćwiczyliśmy dla Arka Gustawa
https://zrzutka.pl/6je8gk

FILM Gaszyn challege
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Opieka 75+ - edycja 2020

2020-06-22


Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra podobnie jak w roku 2019 uzyskał dotację celową na realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka 75+ - edycja 2020. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dotację w wysokości 61.110,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

2020-06-22


Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra uzyskała dofinansowanie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020. Program realizowany jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.264,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Czytaj całość artykułu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020"

Ikonka symbolizująca artykuł

Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra

2020-06-22


Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra aplikuje o dofinansowanie projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizator projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Czytaj całość artykułu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"

Ikonka symbolizująca artykuł

AKTYWIZACJA OSÓB 30+ W POWIECIE GÓROWSKIM W LATACH 2020-2021

2020-06-17


Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2021" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1 ,,Projekty powiatowych urzędów pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje na stronie https://gora.praca.gov.pl/-/11092011-projekt-pt-aktywizacja-osob-30-w-powiecie-gorowskim-w-latach-2020-2021-w-ramach-dzialania-8-1-rpo oraz w załączonej informacji.

Załączniki:

 1. AKTYWIZACJA OSÓB 30+ W POWIECIE GÓROWSKIM W LATACH 2020-2021 (plik pdf 4509KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szanowni Państwo!

2020-06-04
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze informuje, że dzień 12 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie NIECZYNNY*.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.*Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Ikonka symbolizująca artykuł

Szanowni Państwo !

2020-05-26
informujemy, że na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.878 ), nadal do odwołania wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, podane w komunikacie z dnia 30.04.2020)r.

- Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem tylko w sytuacjach tego wymagających.
- Preferowane jest wcześniejsze umówienie wizyty z pracownikiem drogą telefoniczna lub mailową.
- Sprawy będą załatwiane w specjalnie przygotowanych miejscach przyjmowania Klientów z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.
- Zobowiązuje się Interesantów do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą oraz do dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się we wiatrołapie (OPS nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
- Ponadto nadal nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, Klient oczekuje na urzędnika przy drzwiach głównych.
- Do OPS przyjmowani są wyłącznie Klienci - strony postępowania lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).
- Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.


Czytaj całość artykułu "Szanowni Państwo !"

Ikonka symbolizująca artykuł

Numery telefonów wewnętrznych do centrali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze 655432201

2020-04-30
Spis telefonów w załączeniu.

Załączniki:

 1. Spis Nr tel. wewnętrznych do centrali OPS w Górze 655432201 (plik pdf 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-04-30

Szanowni Państwo,
informujemy, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza:


- Od 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu OPS w Górze polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy klientom oraz zadań związanych z bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

-W budynku OPS przy ul. Poznańskiej 23 znajduję się punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów . Dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka (za wejściem głównym do budynku) wrzucając je do przygotowanej skrzynki .

-Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez OPS mogą kontaktować się z pracownikami również :

- telefonicznie i mailowo od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.00
- przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną,
- elektronicznie poprzez:
Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

Klienci mogą również składać dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez OPS sprawie. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z klientem pracownik wyznaczy termin spotkania w strefie przyjęć.
- Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS.
- Kasa OPS czynna jest w terminach zgodnych z harmonogramem wypłat ( wejście bramą od strony podwórza, okienko na końcu budynku).
- Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Osoby wchodzące do strefy składania dokumentów lub strefy przyjęcia interesanta zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa maseczką lub innym elementem odzieży i poddaniu się dezynfekcji rąk. Prosimy również o używanie własnych długopisów.

Ikonka symbolizująca artykuł

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GÓROWSKIM

2020-04-24
Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 ,, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie: https://gora.praca.gov.pl/-/11092043-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-v-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-latach-2020-2021 oraz w załączeniu.


Załączniki:

 1. AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GÓROWSKIM (plik pdf 2678KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.

2020-04-21
Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 22.04.2020r. - WIEŚ

Nazwiska Godz. wypłaty
A - J 10.00 - 10.15
K - O 10.15 - 10.30
P - R 10.30 - 10.45
S - Z 10.45 - 11.00
Ikonka symbolizująca artykuł

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.

2020-04-17
Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 21.04.2020r. - miasto

Nazwiska Godz. wypłaty
A - Chu 10.00 - 10.15
Chy - D 10.15 - 10.30
F - Kr 10.30 - 10.45
Ku - O 10.45 - 11.00
P - Sob 11.00 - 11.15
Son - T 11.15 - 11.30
U - Ż 11.30 - 11.45
Ikonka symbolizująca artykuł

Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.

2020-04-17
Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 20.04.2020r. - miasto i wieś

Nazwiska Godz. wypłaty
A - G 10.00 - 10.15
H - K 10.15 - 10.30
L - M 10.30 - 10.45
N - S 10.45 - 11.00
T - Ż 11.00 - 11.15
Ikonka symbolizująca artykuł

UCHWAŁA NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ GÓRY

2020-04-01
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lutego 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 11.03.2020r, poz. 1950) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmienia się stawka za świadczone usługi opiekuńcze.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ GÓRY (plik pdf 207KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-03-26
Osoby - w szczególności starsze, samotne, niepełnosprawne i objęte obowiązkową kwarantanną domową kiedy nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "Informacja"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O ZASADACH OBSŁUGI PETENTÓW

2020-03-16
Od 16.03.20120r. wprowadza się zmiany w obsłudze petentów w Ośrodku Pomocy Społecznej.
We wszelkich sprawach apelujemy o kontaktowanie się telefonicznie lub mailowo. Proszę podczas rozmowy telefonicznej podać wyczerpujące informacje pracownikowi i zastosować się do sugestii pracowników.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O ZASADACH OBSŁUGI PETENTÓW"

Ikonka symbolizująca artykuł

INSTRUKCJA

2020-03-16
Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:


Czytaj całość artykułu "INSTRUKCJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-03-12
W związku z zagrożeniem koronawirusem, Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze apeluje do ograniczenia wizyt do niezbędnego minimum - Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego.

Czytaj całość artykułu "KOMUNIKAT"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

2020-02-21
Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oferuje wsparcie w formie dziennego pobytu dla osób starszych oraz w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

2020-01-22
Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających."

Ikonka symbolizująca artykuł

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

2019-12-19
KOŁO MIEJSKO-GMINNE W GÓRZE

Czytaj całość artykułu "ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH"

Ikonka symbolizująca artykuł

Sprzęt rehabilitacyjny

2019-08-29
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze otrzymał darowiznę w postaci sprzętu rehabilitacyjnego o wartości 30 000 zł.

Darczyńcą jest PHU Jacek Bezwerhny z Góry. Sprzęt w postaci wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, kul, balkoników został osobiście przekazany przez państwa Sylwię Korpackę i Jacka Bezwerhnego i dostarczony do siedziby Ośrodka.

Wdzięczni za okazane zaufanie i otwarte serce na potrzeby niepełnosprawnych osób składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku dla darczyńców zarówno w imieniu pracowników Ośrodka oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Informujemy, że wyrazy podziękowania zostały również przekazane przez Burmistrza Góry Panią Irenę Krzyszkiewicz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Pana Arkadiusza Szupera podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

(http://www.gora.com.pl/content.php?sid=79bc58ac1ec8ffb476ae7d3735a3da7e&tr=cl&cms_id=12292&p=&lang=pl)

Darowany sprzęt zasilił istniejącą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku.
Informujemy, że zainteresowane osoby tj. mieszkańcy gminy Góra mogą wypożyczyć wskazany niżej sprzęt nieodpłatnie, po uprzednim podpisaniu umowy o wypożyczenie.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Ośrodka.

Wykaz sprzętu:

1 Wózek V 300 - 4 szt.
2 Wózek V 300 30 WD - 4 szt.
3 Kula łokciowa- 04 - 10 szt.
4 Kula łokciowa - 05 - 10 szt.
5 Materac p/odleżynowy - 5 szt.
6 Krzesło sedesowe -stalowe - 3 szt.
7 Wózek ręczny - 3 szt.
8 Balkonik czterokołowy Eco - 9 szt.
9 Balkonik podpórka Lyna - 6 szt.
10 Wózek stabilizujący - ECLIPS - 1 szt.
Sprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjny

Załączniki:

 1. Podziękowanie (plik pdf 1714KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

2019-06-18
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
- od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS)
- od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca)
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Po 1 lipca należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci, również na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019r. na podstawie decyzji wydanej w 2018r. lub 2019r.
To organ rozpatrujący wniosek, przyzna świadczenia od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dzieci wychowywane w rodzinie, które jeszcze nie są uprawnione do świadczenia oraz od 1 października na dzieci, którym są przyznane świadczenia do 30 września.
Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia) w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

Świadczenia na wnioski złożone w okresie lipiec - sierpień 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Świadczenia na wnioski złożone we wrześniu 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Świadczenia na wnioski złożone w październiku 2019 r. zostaną wypłacone z wyrównaniem jedynie od października, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Od miesiąca lipca 2019r. rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni nowo narodzonych dzieci, przysposobionych lub objętych opieką, mają termin 3miesięcy, liczony od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na to dziecko.
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2019-06-17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż w związku z koniecznością przesyłania informacji o przyznaniu Świadczenia Wychowawczego (500+) oraz świadczenia Dobry Start (300+) prosimy o czytelne wpisywanie we wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń swojego adresu e-mail.

Informacja ta będzie wysyłana z adresu: noreply@opsgora.com.pl

Komunikat ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.
Ikonka symbolizująca artykuł

Składanie wniosków

2019-06-17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2019
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019


Jak złożyć wniosek o 'Rodzina 500 ' on-line?
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line1

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

Załączniki:

 1. Plakat Rodzina 500 + (plik pdf 2060KB)
 2. Plakat 2 Rodzina 500 + (plik pdf 3001KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku

2019-04-29Czytaj całość artykułu "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy

2019-04-17
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze prowadzone są od października ubiegłego roku zajęcia z terapii indywidualnej dla osób doświadczających przemocy.

Czytaj całość artykułu "Zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2019-03-28
Informujemy, że przyjmowanie wniosków i wydawanie
Kart Dużej Rodziny odbywa się w siedzibie
tut. OPS w pok. nr 17 w:

poniedziałek
godz. 8:00-11:00 i 15:00-16:00

wtorek-piątek
godz. 7:00-10:00 i 14:00-15:00

Ikonka symbolizująca artykuł

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)

2019-03-19
Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na stronie: http://gora.praca.gov.pl/-/8566770-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-iv-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-2019-roku
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje

2019-03-07
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2019-2021.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019r. na:

- adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@opsgora.com.pl
- numer faksu 655432201
- adres siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 56-200 Góra.

Załączniki:

 1. Projekt programu (plik pdf 1289KB)
 2. Formularz uwag do programu (plik doc 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2019-02-26
Jeśli masz wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, jesteś komunikatywny i samodzielny - możesz starać się o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Czytaj całość artykułu "OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

Ikonka symbolizująca artykuł

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE:

2018-08-06
- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń wychowawczych (500+),

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia Dobry Start (300+)

w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00,

od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 14.00
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2018-07-01
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż w związku z koniecznością przesyłania informacji o przyznaniu świadczenia DOBRY START (300+) prosimy o wpisywanie we wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia swojego adresu e-mail.

Informacja ta będzie wysyłana z adresu: noreply@opsgora.com.pl

Komunikat ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.
Ikonka symbolizująca artykuł

Składanie wniosków

2018-07-01
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2018
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018

Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

Jak złożyć wniosek o 'Rodzina 500 plus' on-line?
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze do projektu

2018-03-28
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2.B Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, informuje, iż osoby chętne do uzyskania bezpłatnego wsparcia mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych Ośrodka.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze do projektu (plik pdf 84KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2017-11-06
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2.A Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych informuje, iż osoby chętne do uzyskania bezpłatnego wsparcia mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze"

Załączniki:

 1. Informacja o naborze (plik pdf 25KB)
 2. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 90KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy

2017-07-31
Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu Rodzina 500 plus.
Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu Rodzina 500 + jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Korzystanie ze wsparcia w ramach programu Rodzina 500+ w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Czytaj całość w załączeniu...

Załączniki:

 1. Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy (plik pdf 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

2017-07-24
1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.


Czytaj całość artykułu "Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!"

Ikonka symbolizująca artykuł

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

2017-07-11

"Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,
że zasłużył sobie na niebo,
jednak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami"


Czytaj całość artykułu "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci."

Załączniki:

 1. "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci" (plik pdf 132KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Konsultacyjny

2017-04-11
Informujemy, iż głównym celem Punktu Konsultacyjnego jest zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostęp do poradnictwa.

Czytaj całość artykułu "Punkt Konsultacyjny"

Ikonka symbolizująca artykuł

OD POMYSŁU DO BIZNESU

2017-02-17
OD POMYSŁU DO BIZNESU - program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 30 roku życia

Czytaj całość artykułu "OD POMYSŁU DO BIZNESU"

Ulotka projektu

Załączniki:

 1. SPOTKANIE INFORMACYJE GÓRA (plik pdf 495KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznej

2016-11-22
21 listopada 2016r. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016. W sumie przyznano 13 nagród pieniężnych, w tym 8 nagród indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów gratulacyjnych indywidualnych i 4 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.


Czytaj całość artykułu "Pracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznej"

Pracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznej
Ikonka symbolizująca artykuł

UROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORA

2016-10-27
Dnia 12 października 2016r w restauracji Rosette odbyła się uroczystość Dzień Seniora.

Czytaj całość artykułu "UROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORA"

UROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORA
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

2016-08-04
WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2016r.

Czytaj całość artykułu "WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY"

Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

2016-08-04
WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 01.09.2016r.

Czytaj całość artykułu "WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY"

Ikonka symbolizująca artykuł

KOLONIE LETNIE

2016-08-01
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dokonało podziału miejsc na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami w okresie wakacji 2016r.

Czytaj całość artykułu "KOLONIE LETNIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program

2016-03-01
Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu zamieszczonego na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Artykuł dotyczy programu "Rodzina 500 plus" i znajduje się pod linkiem:

http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/11781,Program-quotRodzina-500-plusquot-informacje-wniosek-infolinia.html
Ikonka symbolizująca artykuł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE

2016-03-01
informuje, iż aplikuje o środki finansowe na wsparcie swoich klientów w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj całość artykułu "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE"

Załączniki:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (plik pdf 88KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 luty - 27 luty 2016r.

2016-02-17
W dniu 23.02.2016r w godzinach 10.00-15.00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze udzielanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie pełnionych dyżurów.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie wigilijne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

2015-12-28
Czyniąc zadość corocznej tradycji w dniu 23.12.2015r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie wigilijne dla 30 podopiecznych Ośrodka, w szczególności osób. bezdomnych.

Czytaj całość artykułu "Spotkanie wigilijne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2015-12-08
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o dniu wolnym dla pracowników w Wigilię 24 grudnia 2015 r.
Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

V-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w Górze

2015-10-26
Październik to szczególny miesiąc dla wszystkich seniorów - miesiąc, w którym świętujemy Międzynarodowy, Europejski i Ogólnopolski Dzień Seniora. Tegorocznym lokalnym obchodom święta seniorów towarzyszył jubileusz V-lecia istnienia Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w Górze. Uroczyste obchody podwójnego święta odbyły się w Restauracji Rosette.

Czytaj całość artykułu "V-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w Górze"

V-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora Pogodna Jesień w Górze
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

2015-07-09
WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2015r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2015 r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2015 r. nastąpi do dnia 31.10.2015 r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.10.2015r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2015 r. nastąpi do dnia 30.11.2015r.
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

2015-07-09
WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 01.09.2015r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30.09.2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30.11.2015r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.11.2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31.12.2015r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)

2015-06-23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Górze oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Niechlowie i Jemielnie w okresie kwiecień - czerwiec 2015r realizował Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI).
Celem PAI była poprawa sytuacji na rynku pracy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z w/w Ośrodków, łącznie 15 osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy w ramach dwóch bloków: Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.Czytaj całość artykułu "Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)"

Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)
Ikonka symbolizująca artykuł

IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

2015-04-15
18 kwietnia 2015 r. w godzinach 9-15 "Adwokaci potrzebującym pomocy"

Czytaj całość artykułu "IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich"

Ikonka symbolizująca artykuł

VI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej

2015-04-02
Po raz kolejny Stowarzyszenie Klubu Seniora Pogodna Jesień uczestniczyło w Świątecznym Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej. Na pięknie przystrojonym stole przygotowanym przez naszych Seniorów można było znaleźć wszystko, co jest związane z Wielkanocą, np. kolorowe pisanki, baranki, pachnące baby i mazurki oraz potrawy świąteczne i dekoracje.

Czytaj całość artykułu "VI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej"

VI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2015-02-05
Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23-28 lutego br. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez pracowników, psychologów oraz innych przedstawicieli w trakcie dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w sobotę od 10.00 do 13.00. Lista podmiotów, w których można będzie uzyskać informację i adresy tych podmiotów znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

"16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet"

2014-11-12
Z okazji międzynarodowej kampanii ONZ 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet,
obejmującej dzień 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet oraz dzień 10 grudnia uznany jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,

Czytaj całość artykułu ""16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet""

Ikonka symbolizująca artykuł

UROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORA

2014-10-17
Dnia 16 października 2014r. w restauracji Rosette odbyła się uroczystość Dzień Seniora.

Czytaj całość artykułu "UROCZYSTE OBCHODY DNIA SENIORA"

UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY
Ikonka symbolizująca artykuł

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej

2014-09-29
W dniu 19.09.2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie członków Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Tematem wiodącym był problem ochrony zdrowia psychicznego w pomocy społecznej.

Czytaj całość artykułu "Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej"

Dolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
Ikonka symbolizująca artykuł

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

2014-09-18
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj całość artykułu "JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC"

Załączniki:

 1. Pomoc poszkodowanym! (plik doc 103KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2014-05-19
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna, przez osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01.07.2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w działając na podstawie art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ww. ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) (...) Czytaj całość w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. INFORMACJA - PEŁNA TREŚĆ (plik pdf 69KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE

2014-04-02
Co możesz u nas uzyskać ?
- bezpłatną i bezstronną poradę
- gwarancję poufności
- wskazanie możliwych rozwiązań problemu
- informację o Twoich prawach oraz jakie usługi publiczne Ci przysługują
- szeroko rozumiana praca socjalna
Udzielimy Ci porady w zakresie:
- rodzina
- schronienie
- praca/bezrobocie
- kontakty z urzędami
- niepełnosprawność
- inne
Grafik dyżurów:
13.01.2014r - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
20.01.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
27.01.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda
3.02.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Maria Leciejewska
10.02.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Edyta Lenort
17.02.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Alicja Zakaszewska
24.02.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Agnieszka Śliwińska
3.03.2014. - pokój 21 pracownik socjalny Edyta Żmiejewska
10.03.2014. - pokój 23 pracownik socjalny Teodor Torchała
17.03.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Bogumiła Olszewska
24.03.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
31.03.2014. pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
7.04.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda
14.04.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Maria Leciejewska
28.04.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Edyta Lenort
5.05.2014r. . - pokój 20 pracownik socjalny Alicja Zakaszewska
12.05.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Agnieszka Śliwińska
19.05.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Edyta Żmiejewska
26.05.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Teodor Torchała
2.06.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Bogumiła Olszewska
9.06.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
16.06.2014r. . pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
23.06.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda

Dyżury prowadzone są w godzinach od 13.00 - 15.00
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

2013-11-25
W dniu 22 listopada 2013 na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Uroczystość uświetniła obecność Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz, która w podziękowaniu za codzienną, wymagającą zaangażowania pracę na rzecz wszystkich potrzebujących złożyła na ręce Pani Kierownik Edyty Lisieckiej życzenia spełnienia w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Czytaj całość artykułu "Dzień Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej"

Dzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika Socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

Nagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki Społecznej

2013-11-22
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w uznaniu osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrodę specjalną.
W dniu 21 listopada 2013r Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Lisiecka wraz z pracownikami - Paniami Alicją Zakaszewską i Anna Zagubień uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013.
Uroczystość odbyła się w warszawskim hotelu Polonia. Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej wręczyła Podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn. Towarzyszyła jej Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS.
Na uroczystości w Warszawie wspólnie z przedstawicielami Ośrodka uczestniczyła również Pani Joanna Haręzga Prezes Stowarzyszenia Aktywni Niepełnosprawni z Wronińca, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagrody dla górowskiego OPS. Nagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki SpołecznejNagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki SpołecznejNagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki SpołecznejNagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. LIST GRATULACYJNY (plik pdf 46KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Dawcy Szpiku w Górze

2013-11-14
W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. I Ty możesz uratować komuś życie, rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi.

ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ SZPIKU!
Rejestracja:
Data: 1 grudnia 2013r., niedziela
Godziny: 10:00 - 16:00
Miejsce: POSIR Hala ARKADIA
Adres: ul. Szkolna 2a, Góra
Zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL!

www.youtube.com/watch?v=T7PoWTwStnM
www.youtube.com/watch?v=ugeIW6SGWlE
www.youtube.com/watch?v=vd6nY8ttZAQ
www.youtube.com/watch?v=hagNuUUs_Vw
www.youtube.com/watch?v=IszKije7LAc
www.youtube.com/watch?v=4mE2RmeduaQ
www.youtube.com/watch?v=XZs7-Jz-n8U

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 234KB)
 2. Kolorowanka dla dzieci (plik pdf 308KB)
 3. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (plik pdf 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2013-10-09
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2013 r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2013 r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2013 r. nastąpi do dnia 31.10.2013 r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.10.2013r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2012 r. nastąpi do dnia 30.11.2013 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

2013-10-09
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2013 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat - świadczenie pielęgnacyjne

2013-06-14
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie starych, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymaniem tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do pracowników tutejszego Ośrodka realizujących świadczenia rodzinne.
pokój 33 nazwiska na litery od A do P
pokój 28 nazwiska na litery od R do Ż
Ikonka symbolizująca artykuł

Sondaż internetowy z widzami serialu Głęboka woda

2013-06-05
Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu Głęboka woda, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl . Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu Głęboka woda na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Ikonka symbolizująca artykuł

AKCJA POMOCY DLA POGORZELCÓW Z CHRÓŚCINY

2013-04-04
Dnia 26 marca 2013 r. spalił się dom rodzinie Matyjewicz zamieszkałych w Chróścinie w gminie Góra.
Dnia 27 marca 2013 r. zawiązał się Komitet Charytatywny Zbiórki Pieniędzy dla rodziny Matyjewicz. 28.03.2013 r. wystąpiliśmy z prośbą o zgodę na Publiczną Zbiórkę Pieniędzy. Dnia 02.04.2013 r. otrzymaliśmy decyzję na Publiczną Zbiórkę Pieniędzy dla poszkodowanych.

Czytaj całość artykułu "AKCJA POMOCY DLA POGORZELCÓW Z CHRÓŚCINY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w 2013 roku

2013-01-08

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w 2013 roku (plik doc 44KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2013 ROK

2013-01-08
TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2013 ROK

Załączniki:

 1. TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2013 ROK (plik doc 44KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PUNKT KONSULTACYJNY

2013-01-03
Informujemy, iż Zespół Interdyscyplinarny od stycznia 2013 roku uruchamia 2 Punkty Konsultacyjne w ramach których członkowie Zespołu będą udzielać doraźnej pomocy i porad osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie:

Czytaj całość artykułu "PUNKT KONSULTACYJNY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Działania lokalne w Bronowie

2012-09-19
W dniu 16.09.2012r Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze wraz z Sołectwem Bronowa miał przyjemność współorganizowania imprezy plenerowej dla dzieci z okazji zakończenia wakacji.

Czytaj całość artykułu "Działania lokalne w Bronowie"

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

2012-09-04
Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

2012-08-28
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
- 539 zł na osobę w rodzinie
- lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
- 574 zł na osobę w rodzinie
- lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
- 77 zł na dziecko do 5 lat,
- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

2012-07-02
Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.
Ikonka symbolizująca artykuł

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2012-05-21
Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Czytaj pełną treść komunikatu w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Pełna treść komunikatu (plik doc 32KB)
 2. Wniosek do pobrania (plik doc 52KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków w 2012 roku

2012-01-03
Terminy w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych w 2012 r (plik pdf 21KB)
 2. WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2012 ROK (plik pdf 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Mikołajki w Bronowie

2011-12-20
W dniu 9 grudnia tradycyjnie podróż Mikołaja zakończyła się w Świetlicy Wiejskiej Bronowa, gdzie na podarunki od gościa czekało z utęsknieniem 42 najmłodszych mieszkańców. Wizytę Mikołaja poprzedziła zabawa taneczna połączona z licznymi konkursami sprawnościowymi. Jak co roku najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia w słodkim poczęstunku przygotowanym przez kochające mamy. Należy podkreślić, że Mikołajki w Bronowie są kolejnym etapem współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ze społecznością lokalną. Mieszkańcy Bronowa pod pieczą Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze aktywnie krzewią idee wolontariatu poprzez udział w działaniach na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Góra. Tworzą lokalne grupy wsparcia. W planach działania na rzecz seniorów. Mikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w Bronowie
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2011-10-07
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Rada Ministrów w dniu 27 września 2011r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. (...) czytaj całość w zał. Nr 1.

Załączniki:

 1. Komunikat w sprawie rządowego programu - pełna treść komunikatu PDF (plik pdf 37KB)
 2. Wniosek do pobrania (plik doc 50KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca zamówienia - przeprowadzenie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 25 podopiecznych w terminie wrzesień- październik 2011r.

2011-09-05
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż omyłkowo nie został zamieszczony załącznik nr 11do SIWZ, w związku z czym termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 14 września 2011r. (...) czytaj pełną treść informacji w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca zamówienia - do pobrania pełna treść (plik pdf 111KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

2010-09-09
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od m-ca września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).
Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatne usługi doradcy zawodowego OHP w Górze

2010-06-29
Zgodnie z porozumieniem zawartym między Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze zapraszamy wszystkich chętnych do nieodpłatnego skorzystania z usług doradcy zawodowego OHP w Górze tj. prowadzone będą warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla bezrobotnych, nauka efektywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, pomoc doradcza przy wyborze drogi zawodowej.
Dokładne informacje - tel. 65 543-22-01
Ikonka symbolizująca artykuł

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

2010-05-21
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Ikonka symbolizująca artykuł

OHP jako realizator usług rynku pracy

2010-05-11
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze ul. A.Polskiej 8 realizuje projekt OHP jako realizator usług rynku pracy - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Placówka kieruje swoje działania do młodzieży z lokalnych środowisk, chcącej skorzystać z usług doradcy zawodowego i zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także dla osób bezrobotnych zainteresowanych kompleksowym wsparciem z zakresu poradnictwa zawodowego.
Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie wolontariuszy

2010-04-01
W dniu 01.04.2010 na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie wolontariuszy, którzy w dniach 19 oraz 20 kwietnia brali udział z zbiórce żywności z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla podopiecznych OPS. Wszystkim wolontariuszom uroczyście wręczono podziękowanie za bezinteresowne zaangażowanie oraz trud włożony na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.Spotkanie wolontariuszySpotkanie wolontariuszy
Ikonka symbolizująca artykuł

Koncert Kolęd Seniorów

2010-02-11
W dniu 24.01.2010r. w Domu Kultury w Górze odbył się Koncert Kolęd Seniorów. Wzięło w nim udział 6 chórów z okolicznych miejscowości. Gospodarzem spotkania był chór Niezapominajki.Koncert Kolęd SeniorówKoncert Kolęd SeniorówKoncert Kolęd SeniorówKoncert Kolęd Seniorów
Ikonka symbolizująca artykuł

W dn. 24.12.2009r. OPS nieczynny

2009-12-15
Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 11/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze z dnia 01.12.2009r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego, dzień 24.12.2009r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. W związku z powyższym dnia 24.12.2009r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie nieczynny.
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia rodzinne - przedłużenie aktualnego okresu zasiłkowego

2009-10-23
Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia rodzinne: Becikowe-nowe zasady.

2009-10-23
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Załączniki:

 1. Druk zaświadczenia do pobrania (plik doc 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zabawa karnawałowa dla dzieci

2009-01-30
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z sołtysem wsi Jastrzębia w dniu 30.01.2009r. zorganizował zabawę karnawałową dla dzieci, która odbyła się w świetlicy wiejskiej.
Pracownicy OPS w Górze zorganizowali wiele konkursów dla dzieci. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w konkursach. Każdy uczestnik konkursu został obdarowany nagrodą. Sołtys wsi pozyskał środki finansowe z Gospodarstwa Rolnego Kucharscy w Jastrzębiej, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej załatwił słodycze.zabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dzieci
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w 2009r.

2009-01-05
Informacja o terminach wypłat świadczeń rodzinnych w 2009r. - w załączniku.

Załączniki:

 1. Terminarz wypłat ŚR w 2009r. (plik doc 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc dla rolników - Susza w 2008r.

2008-10-02
Informujemy, że ukazało się Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. Druk wniosku w załączeniu.

Załączniki:

 1. Rodporządzenie (plik pdf 239KB)
 2. Wniosek w sprawie pomocy dla rolników - Susza 2008r. (plik doc 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

2008-06-17
OPS w Górze rozpocznie przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od 01.07.2008r. Osoba, która złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 października.
Ikonka symbolizująca artykuł

Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

2008-06-09
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z sołtysem wsi Jastrzębiej 21 czerwca 2008r zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci i ich rodziców. Zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci. Wszystkim osobom biorącym udział w konkursach wręczone zostały nagrody. Na zakończenie uroczystości dzieci z okazji swojego święta otrzymały paczki. Była to dla nich duża niespodzianka i wielka radość. Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 06/2008r.
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO