Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Zostań rodzicem zastępczym

Data publikacji: 2022-06-13

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze ogłasza kolejny nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie PCPR przy ul. Armii Polskiej 8, 56 – 200 Góra w każdy poniedziałek od 8:00 – 16:00 lub od wtorku do piątku w godz. Od 7:00 – 15:00. Planowane szkolenie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Czytaj całość publikacji "Zostań rodzicem zastępczym"

Uzasadnienie wyboru

Data publikacji: 2022-05-30

Uzasadnienie wyboru

Załączniki:

 1. Uzasadnienie wyboru (plik pdf 99KB)

Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych i dodatków mieszkaniowych

Data publikacji: 2022-05-11

Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych i dodatków mieszkaniowych

Czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych i dodatków mieszkaniowych"

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych i dodatków mieszkaniowych (plik docx 27KB)
 2. Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych i dodatków mieszkaniowych (plik docx 24KB)

Korpus Wsparcia Seniorów

Data publikacji: 2022-04-27

Logo Wspieraj Seniora

Informujemy, że gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze przystąpiła do realizacji Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej pod nr 65 544 21 03 lub 512 777 657.

Czytaj całość publikacji "Korpus Wsparcia Seniorów"

Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II

Data publikacji: 2022-04-22

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż prowadzi rekrutacja do  projektu  "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II"

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-04-05

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 349.452,00 zł na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022"

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-04-05

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymał dofinansowanie w kwocie 58.752,00 na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Czytaj całość publikacji "Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2022 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy

Data publikacji: 2022-03-16

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2022 roku (plik pdf 36KB)

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Data publikacji: 2022-03-03

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko asystenta rodziny (plik docx 28KB)

INFORMUJĘ, ŻE TRWA ZBIÓRKA NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-02

Dary przyjmowane są

Od poniedziałku do piątku :

Hala Arkadia – w godzinach od 16.00 do 20.00

Ośrodek Pomocy Społecznej – w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niezbędne artykuły:

I . Odzież i okrycie:

Koce zwykłe i termiczne, śpiwory, materace, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, kurtki ciepłe, płaszcze przeciwdeszczowe

Czytaj całość publikacji "INFORMUJĘ, ŻE TRWA ZBIÓRKA NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY"

Zdjęcie pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II

Data publikacji: 2022-02-23

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż prowadzi rekrutacja do  projektu  "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji: 2022-01-31

Dotyczy postępowania na "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Szedziec".

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 114KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2022-01-27

Zaproszenie do składania ofert na " Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Szedziec".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 1496KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 50KB)
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik docx 26KB)
 4. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 14KB)
 5. Załącznik nr 3 Projekt umowy (plik docx 17KB)
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia (plik docx 15KB)

Szanowni Państwo!

Data publikacji: 2022-01-27

informujemy, że do odwołania występują ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

- Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem tylko w sytuacjach tego wymagających.
- Preferowane jest wcześniejsze umówienie wizyty z pracownikiem drogą telefoniczna lub mailową.
- Sprawy będą załatwiane w specjalnie przygotowanych miejscach przyjmowania Klientów z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.
- Zobowiązuje się Interesantów do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą oraz do dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się we wiatrołapie (OPS nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
- Ponadto nadal nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, Klient oczekuje na urzędnika przy drzwiach głównych.
- Do OPS przyjmowani są wyłącznie Klienci - strony postępowania lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).
- Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

W przypadkach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem można kontaktować się

- telefonicznie i mailowo od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.00
- przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną,
- elektronicznie poprzez:
Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych), Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków), Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

W budynku OPS przy ul. Poznańskiej 23 znajduję się punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów . Dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka (za wejściem głównym do budynku) wrzucając je do wskazanego miejsca.
- Klienci mogą również składać dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez OPS sprawie.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z klientem pracownik wyznaczy termin spotkania w strefie przyjęć.
- Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS.
- Kasa OPS czynna jest w terminach zgodnych z harmonogramem wypłat ( wejście bramą od strony podwórza, okienko na końcu budynku).

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Data publikacji: 2022-01-07

Szanowni Państwo,

informujemy, że  można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!"

Dodatek osłonowy - plakat

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 112KB)
 2. WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 161KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA (plik pdf 79KB)

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego w 2022r.

Data publikacji: 2022-01-04

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego w 2022r. (plik pdf 37KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...