ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ CAL/CIS ❯ CAL/CIS Wydarzenia
← Powrót do strony głównej

CAL/CIS ❯ CAL/CIS Wydarzenia

CAL/CIS - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

2019-02-22

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze działa bezpłatna wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt udostępniany jest mieszkańcom Gminy Góra, którzy ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia, wiek wymagają wsparcia w postaci oprzyrządowania. Na bieżąco udostępniamy jest nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy wypożyczenia, która reguluje kwestie związane z m.in. terminem udostępnienia sprzętu oraz sposobem użytkowania oprzyrządowania.

Szczegółowe informacje dotyczące obecnie dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w pok. 17 (w godzinach pracy OPS) oraz telefonicznie: 065 543-22-01.

Ikonka symbolizująca artykuł

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu

2019-02-22

Od 2001r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu w ramach dostaw żywności dla klientów naszego Ośrodka. Głównym celem współpracy jest zmniejszanie obszarów niedożywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. W każdym miesiącu pracownicy CIS odbierają dostawy żywności z WBŻ i wydają produkty podopiecznym. Klienci OPS aby skorzystać ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych powinni skontaktować się z pracownikiem socjalnym (zgodnie z rejonizacją). Pracownicy socjalni kwalifikują podopiecznych do otrzymania wsparcia. Ilość i rodzaj przekazywanych produktów zależy min. od wielkości rodziny.
Asortyment przekazywany podopiecznym jest różnorodny i zależy od rodzaju przekazanych produktów przez WBŻ.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy OPS.

Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

2012-12-20

Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w ramach przedświątecznej pomocy przygotowało i wydawało paczki żywnościowe dla osób potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

Czytaj całość artykułu "POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

NOTATKA DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

2012-12-18
Tradycyjnie, jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w ogólnokrajowej zbiórce żywności, organizowanej wraz ze Związkiem Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności i przeprowadziło akcję na terenie naszego miasta.

Czytaj całość artykułu "NOTATKA DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zbiórka żywności

2009-12-14
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej - Centrum Interwencji Socjalnej przyłączyło się do Związku Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności w celu przeprowadzenia zbiórki żywności. Na terenie czterech górowskich placówek handlowych w dniach 04 i 05 grudnia, kwestowała młodzież z Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół w Górze oraz wolontariusze działający przy naszym Ośrodku. Dzięki bezinteresownej pomocy młodzieży i naszych podopiecznych zebrano artykuły spożywcze na łączną kwotę ok. 3.415.00 zł. Z pozyskanych produktów zostaną wykonane paczki, które zostaną przekazane osobom potrzebującym wsparcia.Zbiórka żywnościZbiórka żywnościZbiórka żywności
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie integracyjne w ramach Centrum Aktywności Lokalnej

2009-10-30

W dniu 24.10.2009 społeczność lokalna sołectwa Bronów zorganizowała spotkanie integracyjne mieszkańców wsi z udziałem pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Imprezę wspólnymi siłami zorganizowano na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie. Przy dźwiękach lokalnej orkiestry wspólnie dyskutowano o możliwościach rozwiązania lokalnych problemów związanych zarówno organizacją czasu wolnego dla dzieci, łamaniem barier komunikacyjnych jak i dostępem do dóbr kultury. Integracja społeczna w Bronowie przejawia się nie tylko w aktywności skierowanej na realizację potrzeb kulturalnych. Dzięki inicjatywie lokalnej wyposażono świetlicę wiejską, zorganizowano dwie imprezy plenerowe dla dzieci, podjęto współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w realizacji projektu systemowego Nowa umiejętność nowe doświadczenie nowa nadzieja. Na terenie wsi prężnie działa wolontariat oraz grupa samopomocowa nieaktywnych zawodowo matek. W planach organizacja Mikołajek, budowa placu zabaw oraz przystąpienie do kolejnego projektu .

Ikonka symbolizująca artykuł

Impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców Bronowa

2008-12-08
W dniu 6.12.2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w partnerstwie z Sołectwem Bronowa, Powiatową Policją w Górze współuczestniczył w organizacji imprezy Mikołajkowej dla najmłodszych mieszkańców Bronowa, która odbyła się w wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Inicjatywę mieszkańców wsparła również Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz oraz lokalni sponsorzy. Dzięki zebranym przez mieszkańców Bronowa środkom zakupiono prezenty, słodycze oraz nagrody za udział w konkursach dla 37 dzieci. Należy podkreślić, że udane Mikołajki nie są jedynym owocem zaangażowania mieszkańców Bronowa w życie społeczności lokalnej, w planach organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci oraz pozyskanie środków na budowę placu zabaw. Impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców BronowaImpreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców Bronowa
Ikonka symbolizująca artykuł

Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej

2008-04-21
W 2008r. nasz Ośrodek otrzymał Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej. Nasz ośrodek pracuje już metodą CAL. Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Informacji Obywatelskiej

2007-12-30
W grudniu 2007r. powstał punkt informacji obywatelskiej. Zadaniem naszego PIO jest dostarczenie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach, pomoc w wypełnieniu druków, pomoc w napisaniu CV, listów motywacyjnych. Celem PIO jest zwiększenie aktywności w podejmowaniu działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej klienta. Ponadto utworzono grupę wsparcia dla pracowników socjalnych, dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz opiekunów osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy. Celem utworzenia grupy wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci jest zwiększenie samodzielności i niezależności samotnych matek, osłabienie poczucia bierności i osamotnienia, zwiększenie ich umiejętności wychowawczych, poprawa zaradności społecznej oraz lepszy dostęp do informacji na temat praw oraz możliwości zatrudnienia. Bycie z innymi kobietami znajdującymi się w podobnej sytuacji, dzielenie się swoimi doświadczeniami, poczucie współuczestnictwa, daje dużo siły i radości, a przede wszystkim daje poczucie, że nie jest się samą. W jej ramach samotne mamy będą mogły się spotykać, wspólnie rozwiązywać problemy, wspierać się emocjonalnie, organizować opiekę nad dziećmi oraz wspólnie szukać nowych możliwości dla siebie i innych samotnych matek.
Ikonka symbolizująca artykuł

Przystąpienie do projektu Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej

2007-01-03
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze przystąpił do projektu Dolnośląska Akademia Aktywności Lokalnej - rozwój jakości usług sektora pomocy społecznej.
Realizatorem projektu jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Współpraca merytoryczna - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy-organizacji, która wdraża metodę CAL w całym kraju.
W ramach programu nasz Ośrodek przystąpił do cyklu szkoleń z zakresu:

- Pracownik socjalny jako animator zmian
Zakres tematyczny szkolenia obejmował:
- Zdobycie podstawowych umiejętności do pełnienia roli animatora w środowisku lokalnym.
- Poznanie praktycznych zadań i etapów pracy animatora
- Zdobycie umiejętności i wiedzy przydatnej do wzmacniania społeczności
- Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron Ośrodka do pracy animatora
- Analiza możliwości i zagrożeń tkwiących w środowisku - umiejętność budowania mapy zasobów i potrzeb.

- Budowanie lokalnego partnerstwa,
Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

- Co to jest współpraca?
- Rola samorządu w działaniach na rzecz lokalnych porozumień
- Podstawowe cechy partnerstwa
- Formy partnerstwa (różne wymiary partnerstwa)
- Prowadzenie spotkań grupy partnerskiej
- Rozwój i dalsza praca grup partnerskich
- Podstawowe bariery w inicjowaniu i rozwoju partnerstwa
- Aniamtor jako facylitator
- Funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych

- Pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy,


- Tworzenie grup samopomocowych
Zakres tematyczny szkolenia:
- Co to jest grupa samopomocowa?
- Istota grupy samopomocowej,
- Pierwsze spotkanie grupy,
- Fazy rozwoju grupy.


- Wolontariat
Zakres tematyczny szkolenia:


- Aktywność jednostkowa i społeczna
- Bierność i bezradność społeczna - forma przeciwdziałania
- Wykluczenie społeczne
- Inspirowanie ludzi do działania - znaczenie motywacji
- Główne strategie aktywizacji społeczności lokalnych
- Jak rozwijać społeczności lokalne

- Nowoczesne techniki ewaluacji.


Głównym celem projektu jest wprowadzenie do dolnośląskich OPS-ów modelu ośrodka pomocy społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej - CAL.
Centrum Aktywności Lokalnej CAL to aktywizowanie społeczności lokalnych i tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca. CAL jest sposobem działania, gdzie główna ideą jest Pomóżmy ludziom, aby sami sobie pomogli.
Największą wartością CAL jest angażowanie mieszkańców oraz aktywizowanie lokalnych instytucji.
Praca metodą CAL oznacza:
- Rozpoznanie środowiska lokalnego w formie opracowanej Mapy zasobów i potrzeb środowiska lokalnego,
- Tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku,
- Inicjowanie ruchów samopomocowych,
- Tworzenie i wdrażanie pracy wolontarystycznej,
- Inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń,
- Działania w oparciu o programy i projekty.
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO