ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ CAL/CIS ❯ CAL/CIS Informacje
← Powrót do strony głównej

CAL/CIS ❯ CAL/CIS Informacje

CAL/CIS - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

CIS - Centrum Interwencji Socjalnej

Centrum Interwencji Socjalnej stanowi dział Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem CIS jest:

- Budowanie wszechstronnego systemu pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej z osobami w kryzysie
- Prowadzenie intensywnej pracy socjalnej z klientami długotrwale bezrobotnymi
- Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej
- Działalność profilaktyczna, terapeutyczna, informacyjna
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi
- Pomoc w naturze

Ikonka symbolizująca artykuł

CAL - Centrum Aktywności Lokalnej

Centrum Aktywności Lokalnej jest to program promujący "animacyjny" model działania instytucji publicznej w środowisku lokalnym. Centrum Aktywności Lokalnej nie jest nową organizacją, lecz metodą działania realizowaną przez istniejące instytucje samorządowe, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, kluby osiedlowe, domy kultury, oraz organizacje pozarządowe itp.

Najważniejszą zasadą CAL jest realizowanie działań na rzecz społeczności lokalnej danej miejscowości czy osiedla przy zaangażowaniu i współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji, firm. Dzięki temu instytucje "calowskie" stają się autentycznymi placówkami obywatelskimi i społecznościowymi.

Szansą na rozwój i poprawę wizerunku ośrodków pomocy społecznej jest wdrażanie programu Centrum Aktywności Lokalnej. Program ten powinien być szczególnie bliski pracownikom socjalnym, albowiem jest praktyczną realizacją dwóch klasycznych metod pracy socjalnej - środowiskowej i grupowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze dostrzegł tę szansę i w 2006 roku przystąpił do projektu Dolnośląska Akademia Aktywności Lokalnej - rozwój jakości usług sektora pomocy społecznej.

Realizatorem projektu było Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Współpraca merytoryczna - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy-organizacji, która wdraża metodę CAL w całym kraju.

Głównym celem projektu było wprowadzenie do dolnośląskich OPS-ów modelu ośrodka pomocy społecznej jako "Centrum Aktywności Lokalnej - CAL".

Centrum Aktywności Lokalnej CAL to aktywizowanie społeczności lokalnych i tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca. CAL jest sposobem działania, gdzie główna ideą jest "Pomóżmy ludziom, aby sami sobie pomogli".

Największą wartością CAL jest angażowanie mieszkańców oraz aktywizowanie lokalnych instytucji.

Praca metodą CAL oznacza:
- Rozpoznanie środowiska lokalnego w formie opracowanej " Mapy zasobów i potrzeb środowiska lokalnego",
- Tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku,
- Inicjowanie ruchów samopomocowych,
- Tworzenie i wdrażanie pracy woluntarystycznej,
- Inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń,
- Działania w oparciu o programy i projekty.

W 2008r. nasz Ośrodek otrzymał Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej. Nasz ośrodek pracuje już metodą CAL.

W grudniu 2007r. powstał punkt informacji obywatelskiej. Zadaniem naszego PIO jest dostarczenie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach, pomoc w wypełnieniu druków, pomoc w napisaniu CV, listów motywacyjnych. Celem PIO jest zwiększenie aktywności w podejmowaniu działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej klienta.

Ponadto utworzono grupę wsparcia dla pracowników socjalnych, dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz opiekunów osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Organizujemy również imprezy okolicznościowe.
23 grudnia 2007r zorganizowano wigilie dla podopiecznych naszego ośrodka. Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano zbiórkę żywności w której uczestniczyli wolontariusze z Zespołu Szkół w Górze, a następnie wydawano paczki żywnościowe najbardziej potrzebującym.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO