Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Klub Seniora - wybierz podmenu:

Klub Seniora "Pogodna Jesień" w Górze

Klub Seniora "Pogodna Jesień" realizuje zadania w zakresie odpowiednim dla Seniorów w szczególności poprzez:

- Inicjowanie i utrzymanie więzi koleżeńskich wśród członków, nawiązywanie kontaktów z innymi klubami
- Propagowanie i kultywowanie tradycji religijnych
- Organizowanie grup zainteresowań
- Organizowanie wycieczek turystycznych i spotkań towarzyskich
- Organizowanie opieki oraz pomocy koleżeńskiej dla potrzebujących członków Klubu
- Prowadzenie zajęć ruchowych, w tym ćwiczeń sprawnościowych i relaksacyjnych
- Prowadzenie pracy socjalnej

Do Klubu przyjmowane są wszystkie chętne osoby w wieku poprodukcyjnym. Zajęcia w Klubie prowadzone odbywają się w czwartki od godziny 16.00 do 19.00