Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2022 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy

Data publikacji: 2022-03-16

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2022 roku (plik pdf 36KB)

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Data publikacji: 2021-11-17

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ   + 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

 

Załączniki:

 1. Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym - plakat (plik pdf 527KB)

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2021

Data publikacji: 2021-07-29

Załączniki:

 1. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2021 (plik xls 28KB)

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Data publikacji: 2021-07-28

Załączniki:

 1. BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE (plik xlsx 84KB)

Szanowni Państwo,

Data publikacji: 2021-04-15

Pragniemy poinformować o trwającej rekrutacji i wolnych miejscach w Mieszkaniu treningowym w Legnicy dla samotnych Matek z Dziećmi.
Z mieszkania mogą skorzystać osoby w ciężkiej sytuacji życiowej, doświadczające przemocy, zmagające się z uzależnieniem, które nie mają się gdzie podziać.

W mieszkaniu mogą zamieszkać Matki z terenu Dolnego Śląska.

W mieszkaniu prowadzone są usługi wspierające uczestniczki, poradnictwo specjalistyczne (np. psychologiczne, prawne zawodowe) oraz liczne treningi dostosowane do indywidualnych potrzeb (m.in. trening umiejętności społecznych, kulinarnych, załatwiania spraw urzędowych, zarządzania finansami, spędzania wolnego czasu, autoprezentacji, wzmacniający kompetencje rodzicielskie).

W razie jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją, warunkami uczestnictwa zapraszamy do kontaktu:

Oliwia Pasturczak 733 221 994 lub email biuro.raduga@gmail.com.

Mieszkanie jest prowadzone przez Fundację Raduga w Legnicy.
Więcej informacji o projekcie na www.raduga.org.pl/z-mama

Więcej informacji o Fundacji: www.raduga.org.pl i www.facebook.com/fundacja.raduga

Zachęcamy też do zapoznania się z ofertą Raduga Centrum Terapii i Rozwoju www.raduga.org.pl/oferta

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2021 roku

Data publikacji: 2021-02-12

z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2021 roku (plik pdf 37KB)

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Data publikacji: 2020-11-19

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900


Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Załączniki:

 1. Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym - plakat 1 (plik pdf 167KB)
 2. Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym - plakat 2 (plik pdf 527KB)

Baza teleadresowa podmiotów

Data publikacji: 2020-07-14

W załączeniu zaktualizowane dane teleadresowe instytucji udzielających na terenie województwa dolnośląskiego pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Załączniki:

 1. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 2020 (plik pdf 88KB)
 2. Podmioty świadczące pomoc doświadczającym przemocy 2020 (plik pdf 543KB)

Osobisty plan awaryjny

Data publikacji: 2020-06-05

dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa - szczegóły w załączeniu

Załączniki:

 1. Osobisty plan awaryjny - poradnik (plik pdf 444KB)

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Data publikacji: 2020-02-27

Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Nr 301/19 z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Czytaj całość publikacji "Skład Zespołu Interdyscyplinarnego"

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2020 roku

Data publikacji: 2020-01-31

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2020 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy.

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2020 roku (plik pdf 37KB)

Baza teleadresowa podmiotów

Data publikacji: 2019-07-15

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​.

Załączniki:

 1. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r. (plik xlsx 15KB)
 2. Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r. (plik xlsx 11KB)
 3. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r. (plik xlsx 10KB)
 4. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ (plik xlsx 70KB)
 5. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach (plik xls 152KB)
 6. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim (plik xls 101KB)

Doświadczasz przemocy?

Data publikacji: 2019-02-21

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednakże żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec - trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów. Wspólnie z nimi zostanie wypracowana strategia pomocy Twojej rodzinie mająca na celu zaprzestanie występowaniu kolejnych aktów przemocy. Informacje zawarte w tym miejscu są sporządzone z myślą o Tobie - jako osobie doświadczającej przemocy ze strony osób najbliższych. W tym właśnie miejscu dowiesz się jak przeciwdziałać przemocy, która występuje w Twojej rodzinie, czyli co możesz konkretnie zrobić?

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz na ternie Gminy Góra:

- Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie.
- Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub Prokuraturę. - jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza Niebieska Karta - A.
- Jeśli działania interwencyjne podejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza Niebieska Karta - A.
- Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza Niebieska Karta - A (poza działaniami interwencyjnymi) również pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.
- Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
- Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.
- Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą e-mail pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Istotne jest to, abyś wiedział/wiedziała, że formularz Niebieska Karta - A wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji: jednostek pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia. Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny, w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.
Pamiętać należy, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Zaś osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2019 z zakresu przemocy (plik pdf 347KB)

Baza kontaktowa

Data publikacji: 2017-07-19

Baza kontaktowa do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych

Załączniki:

 1. Baza kontaktowa (plik pdf 62KB)

Aktualna baza teleadresowa instytucji wspierajacych przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2017-07-19

Aktualna baza teleadresowa instytucji wspierających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 26 czerwca 2017 r. (plik pdf 159KB)
 2. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie dolnośląskim stan na dzień 26 czerwca 2017 r. (plik pdf 162KB)
 3. Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie dolnośląskim (plik pdf 153KB)
 4. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE (plik pdf 440KB)
 5. Podmioty realizujące w województwie dolnośląskim programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 r. (plik pdf 265KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 luty - 27 luty 2016r.

Data publikacji: 2016-02-17

W dniu 23.02.2016r w godzinach 10.00-15.00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze udzielanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie pełnionych dyżurów.

PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2016-02-04

1.UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

Czytaj całość publikacji "PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ"

Linki do stron ...

Data publikacji: 2016-01-15

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/programy-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie/

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/baza-podmiotow-realizujacych-programy-korekcyjno-edukacyjne-/

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/karty-informacyjnej-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie/

Skład zespołu interdyscyplinarnego

Data publikacji: 2016-01-08

Grupy robocze
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład zespołu interdyscyplinarnego.

Przewodnicząca zespołu:
Mariola Palczyńska- Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Zastępca przewodniczącego:
Edyta Lisiecka - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Sekretarz:
Katarzyna Maksymczuk - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Członkowie zespołu:
1. asp.szt. Marek Berus
2. Anna Baworowska
3. Honorata Chorostowska
4. Krystyna Chudzik
5. Anita Heine-Kasprzak
6. Marta Jakubiak-Muszyńska
7. Ida Lis
8. Edyta Lisiecka
9. Katarzyna Maksymczuk
10. Mariola Palczyńska
11. Bogumiła Płaczek
12. Małgorzata Pusz
13. Helena Radoszko
14. Anna Sosińska
15. Joanna Spieć
16. Małgorzata Szczepaniak
17. Agnieszka Ziółkowska-Szałata

Walcz z przemocą całą mocą

Data publikacji: 2015-07-13

Walcz z przemocą całą mocą pod tym hasłem członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Górze uczestniczyli w obchodach Dni Góry. Głównym założeniem kampanii było promowanie działań zapobiegających przemocy w rodzinie.Walcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocą

PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2015-03-12

1. UDZIELAMY WSPARCIA DLA:Czytaj całość publikacji "PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ"

Zespół interdyscyplinarny - podstawowe informacje

Data publikacji: 2014-11-04

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.
Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:
- Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
- Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
- Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających.
- Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
- Rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni,
- Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
- Rodziny, których rodzice / lub jedno z rodziców/ są nieletni.
Zadania zespołów interdyscyplinarnych
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Data publikacji: 2014-09-18

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj całość publikacji "JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC"

Załączniki:

 1. Pomoc poszkodowanym! (plik doc 103KB)

PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2014-04-02

UDZIELAMY WSPARCIA DLA:
- osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
- dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
- osób uzależnionych,
- osób współuzależnionych,
- osób będących w kryzysie.

Grafik dyżurów:
1. 13.01.2014r
2. 20.01.2014r.
3. 27.01.2014r.
4. 3.02.2014r.
5. 10.02.2014r.
6. 17.02.2014r.
7. 24.02.2014r.
8. 3.03.2014.
9. 10.03.2014.
10. 17.03.2014r.
11. 24.03.2014r.
12. 31.03.2014.
13. 7.04.2014r.
14. 14.04.2014r.
15. 28.04.2014r.
16. 5.05.2014r.
17. 12.05.2014r.
18. 19.05.2014r.
19. 26.05.2014r.
20. 2.06.2014r.
21. 9.06.2014r.
22. 16.06.2014r.
23. 23.06.2014r.
Dyżury prowadzone są w godzinach od 15.00 - 16.00

PAMIETAJ!!!
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!
PRAWO CHRONI CIEBIE I TWOJE DZIECI PRZED PRZEMOCĄ
NIE JESTEŚ SAM

Plakat

Data publikacji: 2014-03-05

Plakat STOP PRZEMOCYPlakat STOP PRZEMOCY