Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Urząd Miasta i Gminy Góra

ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
tel. (65)544-36-00, faks: (65) 543-26-58

http://www.gora.com.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Górze

ul. Podwale 24
56-200 Góra
tel. (65)543-22-25, faks: (65)543-36-12
e-mail: wrgo@praca.gov.pl

http://www.pupgora.pl

Starostwo Powiatowe w Górze

ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
tel. (65)544-39-00, faks (65)-543-35-11
organizacyjny@powiatgora.pl

http://www.powiatgora.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Biuro Terenowe w Górze

ul. Wrocławska 54
56-200 Góra
tel.:(65)544-16-16

Urząd Skarbowy w Górze

ul. Poznańska 4
56-200 Góra
tel. (65)544-18-71

http://www.usgora.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. (71)340-60-00
e-mail: info@duw.pl

http://www.duw.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. (71)776-90-00
umwd@dolnyslask.pl

http://www.umwd.pl