Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Powrót

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 24.03.2020r.

Uwaga! Wypłaty świadczeń będą odbywać się z podziałem na godziny. Prosimy o zastosowanie się do podanych harmonogramów.Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 24.03.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 24.03.2020r. - WIEŚ

Nazwiska Godz. wypłaty
A - D 10.00 - 10.15
E - J 10.15 - 10.30
K - M 10.30 - 10.45
N - P 10.45 - 11.00
R - S 11.00 - 11.15
T - Z 11.15 - 11.30