Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Powrót

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 23.03.2020r.

Uwaga! Wypłaty świadczeń będą odbywać się z podziałem na godziny. Prosimy o zastosowanie się do podanych harmonogramów. Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 23.03.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 23.03.2020r. - miasto

Nazwiska Godz. wypłaty
A - Bat 10.00 - 10.15
Baz - Cie 10.15 - 10.30
Cis - Del 10.30 - 10.45
Der - Jan 10.45 - 11.00
Jar - Ko 11.00 - 11.15
Kr - Ma 11.15 - 11.30
Mą - P 11.30 - 11.45
R - St 11.45 - 12.00
Su - Ś 12.00 - 12.15
T - Wi 12.15 - 12.30
Wo - Z 12.30 - 12.45