Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Powrót

Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.03.2020r.

Uwaga! Wypłaty świadczeń będą odbywać się z podziałem na godziny. Prosimy o zastosowanie się do podanych harmonogramów.
Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.03.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 20.03.2020r. - miasto i wieś

Nazwiska Godz. wypłaty

A - F 10.00 - 10.15
G - J 10.15 - 10.30
K - L 10.30 - 10.45
Ł - P 10.45 - 11.00
R - T 11.00 - 11.15
W - Ż 11.15 - 11.30