Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Oświadczenie do ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Oświadczenie do ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych (plik pdf 198KB)

Oświadczenie członka rodziny pozostającego w Polsce dotyczące sytuacji zawodowej

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Oświadczenie członka rodziny pozostającego w Polsce dotyczące sytuacji zawodowej (plik pdf 205KB)

Oświadczenie dotyczące składu rodziny

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Oświadczenie dotyczące składu rodziny (plik pdf 201KB)

Pełnomocnictwo do doręczeń

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Pełnomocnictwo do doręczeń (plik pdf 198KB)

Wniosek o przekazywanie zagranicznych świadczeń

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Wniosek o przekazywanie zagranicznych świadczeń (plik pdf 221KB)

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (1)

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (1) (plik pdf 198KB)

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym (2)

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym (2) (plik pdf 211KB)

Informacja pracodawcy o dochodzie uzyskanym (1)

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Informacja pracodawcy o dochodzie uzyskanym (1) (plik pdf 207KB)

Oświadczenie o miesięcznej wysokości dochodu uzyskanego za granicą

Data publikacji: 2020-03-28

Załączniki:

  1. Oświadczenie o miesięcznej wysokości dochodu uzyskanego za granicą (plik pdf 210KB)