ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Świadczenia ❯ Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
← Powrót do strony głównej

Świadczenia ❯ Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia >> Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od dnia 21 września 2022 r. istnieje możliwość ubiegania się o dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek ten jest świadczeniem jednorazowym, którego wysokość wynosi odpowiednio:

  • 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źódłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ustawodawca nie przewidział kryterium dochodowego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej  ePUAP, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO