Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Powrót

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Data publikacji: 2019-02-04
W ramach projektu Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujemy wsparciem psychologicznym oraz finansowym (według potrzeb) opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoby opiekujące się niesamodzielnymi członkami rodziny na co dzień napotykają na wiele trudności. W związku z obciążeniem jakim jest świadczenie stałej opieki dla najbliższej osoby, opiekun faktyczny doświadcza wielu wyzwań. Aby wesprzeć opiekunów faktycznych zaproponowaliśmy wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych spotkań z psychologiem, których celem była m.in. poprawa w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, pełnienia ról społecznych; wsparcie terapeutyczne; trening radzenia sobie z własną chorobą oraz niepełnosprawnością najbliższych. Opiekunowie faktyczni korzystają także ze wsparcia grupowego. W ramach spotkań grupowych m.in. doskonalą umiejętności interpersonalne, kształtują pozytywne relacje z otoczeniem. Dodatkowo opiekunowie faktyczni zostali objęci wsparciem finansowym (według potrzeb) w ramach wkładu własnego do projektu.