Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Powrót

Podsumowanie 2018r.

Data publikacji: 2019-02-04Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W 2018 r. łącznie objętych bezpłatnym wsparciem zostało 27 osób. Uczestnicy projektu czyli osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie faktyczni skorzystali m.in. z usług opiekuńczych, asystenckich, wsparcia psychologicznego (indywidualnego i grupowego), pomocy finansowej, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.