Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty ❯ Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekty"

Projekty

Ikonka symbolizująca artykuł

Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra

2018-08-12

Od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Beneficjent projektu: Gmina Góra
Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.
Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, pokój nr 16
Koordynator projektu: Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych: Katarzyna Maksymczuk
Tel/fax: 65-543-22-01 e-mail: projekty@opsgora.com.pl www.opsgora.pl

Cel główny:
Zwiększenie dostępności do usług społecznych 24 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, zwiększenie kompetencji i umiejętności 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i 4 opiekunów osób niesamodzielnych i wsparcie psychologiczne 8 opiekunów faktycznych.

Cele szczegółowy:
1. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osobom niesamodzielnych i niepełnosprawnym w społeczności lokalnej poprzez objęcie usługami opiekuńczymi 12 osób niesamodzielnych i usługami asystenckimi 12 osób niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych poprzez organizację szkoleń w zakresie niezbędnym do realizacji usług osobistych i asystenckich.
3. Wsparcie psychologiczne 8 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
4. Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych
5. Wsparcie finansowe dla opiekunów faktycznych.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018r do 30.06.2021r

Całkowita wartość projektu: 888.723,72 zł

Kwota dofinansowania: 844.286,82 zł

Załączniki:

  1. Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra (plik pdf 81KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO