Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

HARMONOGRAM WSPARCIA listopad 2021r.

Data publikacji: 2021-10-29

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA listopad 2021r. (plik pdf 231KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA październik 2021r. Aneks z 6.10.2021r.

Data publikacji: 2021-10-06

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA październik 2021r. Aneks z 6.10.2021r. (plik pdf 239KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA październik 2021r.

Data publikacji: 2021-09-30

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA październik 2021r. (plik pdf 239KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA wrzesień 2021r. ANEKS z dnia 15.09.2021r.

Data publikacji: 2021-09-15

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA wrzesień 2021r. ANEKS z dnia 15.09.2021r. (plik pdf 238KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA wrzesień 2021r.

Data publikacji: 2021-08-30

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA wrzesień 2021r. (plik pdf 238KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA sierpień 2021r. ANEKS z dnia 26.08.2021r

Data publikacji: 2021-08-27

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM WSPARCIA sierpień 2021r. ANEKS z dnia 26.08.2021r (plik pdf 239KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA sierpień 2021r.

Data publikacji: 2021-07-26

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA sierpień 2021r. (plik pdf 305KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA lipiec 2021r. Aneks z dnia 9.07.2021r.

Data publikacji: 2021-07-09

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA lipiec 2021r. Aneks z dnia 9.07.2021r. (plik pdf 232KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA lipiec 2021r.

Data publikacji: 2021-07-01

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA lipiec 2021r. (plik pdf 230KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA czerwiec 2021r. Aktualizacja 29.06.2021r.

Data publikacji: 2021-06-29

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA czerwiec 2021r. (plik pdf 231KB)

HARMONOGRAM WSPARCIA czerwiec 2021r. Aktualizacja 19.06.2021r.

Data publikacji: 2021-06-19

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA czerwiec 2021r. (plik pdf 231KB)

Harmonogram Realizacji wsparcia - czerwiec 2021 r

Data publikacji: 2021-06-11

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONIGRAM WSARCIA czerwiec 2021r. (plik pdf 228KB)

Harmonogram Realizacji wsparcia - maj 2021r

Data publikacji: 2021-05-19Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONIGRAM WSARCIA maj 2021r. (plik pdf 281KB)

Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra

Data publikacji: 2021-04-14OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE ,, Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra nr projektu RPDS.09.01.01-02-0024/20 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - aktywna integracja

Projekt skierowany jest do osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -wychowawczych oraz do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wśród nich z problemami alkoholowymi. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, zwiększenie szans na wypełnianie w pełni ról społecznych oraz wspieranie samodzielności i autonomii 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Góra poprzez zastosowanie szerokiego i zindywidualizowanego wsparcia.
Osoby biorące udział w projekcie otrzymają specjalistyczne wsparcie o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym oraz usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Dodatkowo osoby z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu opiekuńczo - wychowawczych zostaną objęci wsparciem asystenta rodziny, a druga grupa docelowa - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zostaną objęci usługą coacha. Dla obu grup zostaną zorganizowane również usługi integracyjne obejmujące edukacje społeczną i obywatelską. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci pracą socjalną.

Informacje dotyczące projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

O udział w projekcie mogą się ubiegać osoby spełniające kryteria opisane w regulaminie uczestnictwa i rekrutacji w projekcie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 655432201 lub 512 777 657 lub za pomocą e-maila - biuro@opsgora.com.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 23. 56-200 Góra
biuro@opsgora.com.pl
www.opsgora.plZałączniki:

 1. Regulamin (plik docx 148KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa (plik docx 144KB)

Aktywne wsparcie socjalne w Gminie Góra

Data publikacji: 2021-03-29Od 1.05.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.01.01-02-0024/20 Aktywne wsparcie socjalne w Gminie Góra współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Beneficjent projektu: Gmina Góra
Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, pokój nr
Tel/fax: 65-543-22-01, 65-544-21-03 ; e-mail: biuro@opsgora.com.pl
Strona www: www.opsgora.pl

Cel główny:
Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, zwiększenie szans na wypełnianie w pełni ról społecznych oraz wspieranie samodzielności i autonomii 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Góra poprzez zastosowanie szerokiego i zindywidualizowanego wsparcia.

Czytaj całość publikacji "Aktywne wsparcie socjalne w Gminie Góra"

Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra

Data publikacji: 2020-06-22Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra aplikuje o dofinansowanie projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizator projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Czytaj całość publikacji "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"

Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra

Data publikacji: 2020-02-21

Czytaj całość publikacji "Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze nadal realizuje projekt Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra.

Data publikacji: 2019-07-18

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze nadal realizuje projekt Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra."

Bezpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych w ramach projektu Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra

Data publikacji: 2019-05-02

Czytaj całość publikacji "Bezpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych w ramach projektu Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra"

Bezpłatne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2019-05-02

Czytaj całość publikacji "Bezpłatne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami"

Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Data publikacji: 2019-02-04

Czytaj całość publikacji "Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego"

Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnegoWypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnegoWypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnegoWypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnegoWypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Data publikacji: 2019-02-04
W ramach projektu Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujemy wsparciem psychologicznym oraz finansowym (według potrzeb) opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Czytaj całość publikacji "Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych"

Rekrutacja

Data publikacji: 2019-02-04Przypominamy, że od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Załączniki:

 1. Rekrutacja (plik pdf 68KB)

Podsumowanie 2018r.

Data publikacji: 2019-02-04Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie 2018r."

Usługi opiekuńcze i asystenckie

Data publikacji: 2018-09-12
Od lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze świadczy usługi opiekuńcze i asystenckie dla 21 uczestników projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Łącznie do świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich zatrudnionych zostało 8 osób, uczestników projektu, które posiadają niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do świadczenia poszczególnych usług.

Czytaj całość publikacji "Usługi opiekuńcze i asystenckie "

Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra

Data publikacji: 2018-08-12


Od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra"

Załączniki:

 1. Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra (plik pdf 81KB)