Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Aktywna integracja

Data publikacji: 2014-10-15

Logo europejski fundusz społeczny

Realizacja kolejnych etapów projektu systemowego
 

Czytaj całość publikacji "Aktywna integracja"

Aktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracja

Spotkanie o charakterze kulturalnym - Dzień Dziecka 2014r.

Data publikacji: 2014-06-22

Logo europejski fundusz społeczny

W dniu 18.06.2014r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie o charakterze kulturalnym z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczestników projektu systemowego Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie o charakterze kulturalnym - Dzień Dziecka 2014r."

Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014

Aktywizacja edukacyjna - kurs prawa jazdy kat. B

Data publikacji: 2014-06-22

Logo europejski fundusz społeczny

W miesiącu czerwcu 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach aktywizacji edukacyjnej 20 uczestników projektu rozpoczęło kurs prawa jazdy kat B.

Czytaj całość publikacji "Aktywizacja edukacyjna - kurs prawa jazdy kat. B"

prawo jazdyprawo jazdyprawo jazdyprawo jazdyprawo jazdy

Aktywna integracja 2014

Data publikacji: 2014-04-11

Logo europejski fundusz społeczny

Ośrodek Pomocy Społecznej po zakończonym procesie rekrutacji rozpoczął kolejny etap realizacji projektu systemowego Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Aktywna integracja 2014"

Aktywna integracja 2014Aktywna integracja 2014Aktywna integracja 2014

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2014-01-10

Logo europejski fundusz społeczny

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 62KB)

AKTYWNA INTEGRACJA

Data publikacji: 2013-10-11

Logo europejski fundusz społeczny

AKTYWNA INTEGRACJA

Czytaj całość publikacji "AKTYWNA INTEGRACJA"

AKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJA

KURS PRAWA JAZDY KAT B - AKTYWIZACJA EDUKACYJNA

Data publikacji: 2013-08-06

Logo europejski fundusz społeczny W miesiącu lipcu Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji.

Czytaj całość publikacji "KURS PRAWA JAZDY KAT B - AKTYWIZACJA EDUKACYJNA "

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Działania o charakterze środowiskowym Dzień Dziecka w "Bajkolandii"

Data publikacji: 2013-06-07

Logo europejski fundusz społeczny W miesiącu maju oraz czerwcu 2013r Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował kolejne etapy wsparcia w ramach projektu systemowego. Nowe umiejętności i nowe doświadczenia wszystkich uczestników projektu są kreowane z pomocą psychologa oraz prawnika, którzy udzielają pomocy podczas konsultacji indywidualnych, zgodnie ze zgłaszanymi oraz zdiagnozowanymi potrzebami osób objętych działaniami w ramach aktywnej integracji.Czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym Dzień Dziecka w "Bajkolandii""

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

AKTYWNA INTEGRACJA

Data publikacji: 2013-04-26

Logo europejski fundusz społeczny Aktywizacja zawodowa - usługi wspierające doradcy zawodowego.


Czytaj całość publikacji "AKTYWNA INTEGRACJA"

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Data publikacji: 2013-02-01

Logo europejski fundusz społeczny Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.Czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM"

Załączniki:

 1. Załącznik - nabór 2014 (plik doc 62KB)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Data publikacji: 2012-12-04

Logo europejski fundusz społeczny Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r.

Czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM"

Załączniki:

 1. Załącznik - nabór 2013 (plik doc 62KB)

Aktywna integracja - wsparcie w ramach projektu systemowego. Zakończenie realizacji kolejnej edycji projektu systemowego

Data publikacji: 2012-12-03

Logo europejski fundusz społeczny Kursem obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym zorganizowanym dla 28 uczestników projektu Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji. Dzięki pozyskanym środkom w 2012 roku objęto kompleksowym wsparciem 47 uczestników projektu, którzy w okresie od kwietnia do listopada 2012 roku nabyli nowe umiejętności i kompetencje w ramach aktywnej integracji z zakresu, co najmniej trzech instrumentów aktywizacji edukacyjnej , społecznej oraz zawodowej.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA

Data publikacji: 2012-11-07

Logo europejski fundusz społeczny W miesiącu październiku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu wsparcia dla uczestników projektu systemowego, zgodnie z opracowaną w relacji do indywidualnych potrzeb ścieżką aktywnej integracji.

Czytaj całość publikacji "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA"

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Konferencja promocyjna

Data publikacji: 2012-09-28

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 28.09.2012 r. w Restauracji "PUS 99" w ramach działań promocyjnych pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze zorganizowali konferencję promującą projekt systemowy "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z Gminy Góra.

Czytaj całość publikacji "Konferencja promocyjna "

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Kurs opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego

Data publikacji: 2012-09-27

Logo europejski fundusz społeczny W okresie od 23 lipca do 27 września br. 21 podopiecznych OPS wzięło udział w kursie opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego.

Czytaj całość publikacji "Kurs opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego"

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Aktywna integracja - kolejne etapy realizacji projektu systemowego.

Data publikacji: 2012-07-26


Czytaj całość publikacji "Aktywna integracja - kolejne etapy realizacji projektu systemowego."

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

DZIEŃ DZIECKA W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Data publikacji: 2012-06-04

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 04.06.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej miał przyjemność gościć najmłodszych członków rodzin uczestników projektu Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie z okazji Dnia Dziecka. Imprezę dla blisko 100 osób z pomocą organizacyjną rodziców zorganizowano w ramach działań środowiskowych projektu.
Dzięki pozyskanym środkom sfinansowano poczęstunek dla wszystkich uczestników projektu oraz upominki i nagrody dla najmłodszych za udział w licznych grach i konkurencjach uświetniających zabawę.
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

Data publikacji: 2012-06-04

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 02.06.2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego w formie zajęć indywidualnych z psychologiem.
Zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywnej integracji w okresie od czerwca do sierpnia 2012 r. 45 uczestników projektu skorzysta z pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych organizowanych na terenie placówki w gabinecie specjalistów.
Należy podkreślić, że wsparcie psychologiczne stanowi istotny element wielokierunkowych działań skierowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu .
W konsultacjach psychologicznych Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu w latach 2008-2012.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Data publikacji: 2012-04-19

Logo europejski fundusz społeczny Zgodnie z założonym planem w miesiącu kwietniu 2012r. rozpoczęto realizację wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej dla 45 uczestników projektu. Wsparcie indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego przewiduje min. zapoznanie uczestników projektu ze sposobami nawiązywania kontaktu z pracodawcą, podejmowania aktywności skierowanej na nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz sposobach poszukiwania zatrudnienia.ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYMZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYMZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ

Data publikacji: 2012-01-03

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowyNowa Umiejętność Nowa Nadzieja Nowe Doświadczenie - 2012r.

Czytaj całość publikacji "ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ"

Nabór

Data publikacji: 2011-12-01

Logo europejski fundusz społeczny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012r.
(...) czytaj całość w załączniku Nr 1

Załączniki:

 1. Nabór (plik pdf 37KB)

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNA

Data publikacji: 2011-10-13

Logo europejski fundusz społeczny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego w dalszym ciągu organizuje wielokierunkowe wsparcie dla 27 swoich podopiecznych, którzy wyrazili chęć udziału w działaniach zmierzających do poprawy swojej sytuacji zarówno psychospołecznej, jak i zawodowej. Realizowane wsparcie jest konsekwencją szczegółowej diagnozy sytuacji poszczególnych podopiecznych oraz współpracy kadry realizującej projekt, która dostosowała kompleksowe wsparcie do specyficznych potrzeb poszczególnych uczestników.
Na przełomie lipca i sierpnia br. 23 osoby, w tym 5 panów uczestniczyło w kursie z zakresu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ułatwić klientom Ośrodka poszukiwanie pracy w różnorodnych placówkach handlowych.
Ponadto w dalszym ciągu część uczestników projektu bierze udział w zajęciach praktycznych w ramach kursu prawa jazdy. Kursanci przed przystąpieniem do jazdy w ruchu drogowym rozwiązują i utrwalają testy w ramach zajęć teoretycznych, które w konsekwencji mają przygotować kursantów do egzaminu państwowego.
Zdobywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających aktywizację zawodową równorzędnie dopełnia wsparcie psychologicznym, kompensujące problemy podopiecznych związane z pozostawianiem w fazie nieaktywności zawodowej.
Od 3 października br. 13 osób bierze udział w kursie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kolejna 12-osobowa grupa osób rozpocznie kurs 17 października. AKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAhttp://polecanki.pl/Wiedza/Zderzak_giewkihttp://polecanki.pl/Wiedza/Zderzak_giewkihttp://polecanki.pl/Wiedza/Zderzak_giewkihttp://polecanki.pl/Wiedza/Zderzak_giewkihttp://polecanki.pl/Wiedza/Zderzak_giewkihttp://polecanki.pl/Wiedza/Zderzak_giewki

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. B

Data publikacji: 2011-07-22

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 22.06.2011 częścią teoretyczną rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B dla 22 uczestników projektu. Kursanci w ramach kursu przeszli badania lekarskie dla kandydatów na kierowców oraz trzydziestogodzinne szkolenie z zakresu budowy pojazdu, zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Obecnie kursanci uczestniczą w części praktycznej kursu, która zakończy się egzaminem państwowym.AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. B

Działania o charakterze środowiskowym.
Spotkanie kulturalne z okazji Dnia Dziecka.

Data publikacji: 2011-06-10

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 09.06.2011 w ramach działań środowiskowych zorganizowano zabawię z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczestników projektu. Święto najmłodszych zorganizowano na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w wielu konkursach z nagrodami oraz zabawie tanecznej. Dzięki pozyskanym środkom uczestnicy spotkania skorzystali z bezpłatnego poczęstunku. Wszystkie dzieci za udział w konkurencjach sportowych otrzymały upominki. Należy podkreślić, że w organizacji spotkania wykorzystano sprzęt zakupiony dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu w latach 2008-2010. Działania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowym

DZIEŃ DZIECKA W BRONOWIE

Data publikacji: 2011-06-09

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 03.06.2011 dzięki wsparciu Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz oraz pozyskanym środkom od sponsorów społeczność lokalna Bronowa wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców Bronowa oraz okolicznych wsi festyn z okazji Dnia Dziecka. Zabawę milusińskich uświetnił pokaz tresury psa policyjnego oraz pokaz sprawności straży pożarnej. Dzieci oprócz uczestnictwa w zabawach miały możliwość skorzystania z bezpłatnego poczęstunku w formie kiełbasek, słodyczy oraz ciast. Należy podkreślić, że Dzień Dziecka w Bronowie nie jest jedynym dowodem potwierdzającym aktywność społeczności lokalnej. W Bronowie od wielu lat działa nieformalna grupa samopomocowa matek oraz lokalny wolontariat, systematycznie współpracujmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze. Inicjatywa mieszkańców Bronowa jest wstępem do kolejnych działań partnerskich podejmowanych wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze. W planach spotkanie integracyjne seniorów oraz utworzenie koła gospodyń wiejskich. DZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIE

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Data publikacji: 2011-04-28

Logo europejski fundusz społeczny Spotkania indywidualne z psychologiem w ramach podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.AKTYWIZACJA SPOŁECZNAAKTYWIZACJA SPOŁECZNAAKTYWIZACJA SPOŁECZNA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA.
Usługi wspierające z doradcą zawodowym

Data publikacji: 2011-04-05

Logo europejski fundusz społeczny W okresie od 28 marca do 12 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywają się spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi uczestników projektu Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do adaptacji na rynku pracy, usprawnienie mobilności zawodowej oraz zmotywowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów zawodowych. Aktywizacja zawodowa jest pierwszym etapem kompleksowego i wielokierunkowego wsparcia zaplanowanego w ramach powyższego projektu dla 27 osób w 2011r.AKTYWIZACJA ZAWODOWA. Usługi wspierające z doradcą zawodowymAKTYWIZACJA ZAWODOWA. Usługi wspierające z doradcą zawodowymAKTYWIZACJA ZAWODOWA. Usługi wspierające z doradcą zawodowymAKTYWIZACJA ZAWODOWA. Usługi wspierające z doradcą zawodowym

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie

Data publikacji: 2011-01-07

Logo europejski fundusz społeczny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych, pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16. Nr tel. (065) 543-22-01, 727-407-262. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, e-mail: efs@opsgora.com.pl , www.opsgora.pl. Nabór trwa do 31 stycznia 2011r. Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie - PDF (plik pdf 37KB)

MIKOŁAJ 2010. Działania o charakterze środowiskowym.

Data publikacji: 2010-12-07

Logo europejski fundusz społeczny 6 grudnia 2010r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci uczestników projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie. Podczas spotkania dzieci miały możliwość uczestniczenia w konkurencjach sportowych, a zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i słodyczami. Uwieńczeniem spotkania była wizyta Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci upominkami. Spotkanie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dzięki zaangażowaniu uczestników projektu i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS

Data publikacji: 2010-11-17

Logo europejski fundusz społeczny W okresie od października do listopada 2010r trwać będzie kurs opiekun osoby starszej dla 17 kobiet z rejonu Miasta i Gminy Góra. Zajęcia w ramach kursu odbywają się w sali OPS oraz świetlicy wiejskiej w Czerninie. W ramach zajęć uczestniczki nabywają wiedzę z zakresu podstaw psychologii, gerontologii, domów pomocy społecznej i opieki w domu pacjenta, komunikacji, negocjacji, mediacji, podstaw higieny i pielęgnacji, podstawy rehabilitacji i aktywizacji oraz etyki i bhp. Ponadto w ramach zajęć praktycznych kursantki odwiedzają podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w towarzystwie opiekuna praktyk i zawodowych opiekunek. Na zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczki przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności.AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KV

Data publikacji: 2010-11-17

Logo europejski fundusz społeczny 15 listopada 2010r w ramach aktywizacji edukacyjnej projektu systemowego Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się kurs konserwator obiektu z uprawnieniami elektryczno-energetycznymi do 1 KV, w którym uczestniczyło czworo podopiecznych OPS Góra - 3 mężczyzn i 1 kobieta . Podczas zajęć uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez konserwatora, eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w ramach zajęć praktycznych wykonywano czynności pielęgnacyjne terenów zielonych i usuwania drobnych awarii i usterek na terenie Ośrodka. Dodatkowo podczas spotkań uczestnicy brali udział w ćwiczeniach uprawniających komunikację interpersonalną. Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego, uzyskujący oceny pozytywne potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu i uzyskaniu uprawnień elektro-energetycznych do 1 KV.AKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KVAKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KVAKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KV

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA Szkoła życia rodzinnego

Data publikacji: 2010-09-21

Logo europejski fundusz społeczny Od 1 września 2010r wszyscy uczestnicy projektu systemowego Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze mają możliwość udziału w zajęciach szkoła życia rodzinnego prowadzonych przez Panią Grażynę Maj z Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu. Celem zajęć jest trening umiejętności i kompetencji społecznych, w szczególności rozpoznawanie stanów emocjonalnych dziecka, wyznaczanie granic akceptowalnych zachowań, rozwiązywanie rodzinnych konfliktów w sposób konstruktywny i skuteczne wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w ramach aktywizacji społecznej. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA Szkoła życia rodzinnegoAKTYWIZACJA SPOŁECZNA Szkoła życia rodzinnegoAKTYWIZACJA SPOŁECZNA Szkoła życia rodzinnego

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA - KURS KOMPUTEROWY I stopnia.

Data publikacji: 2010-07-19

Logo europejski fundusz społeczny 19.07.2010r w Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął się kurs z zakresu obsługi komputera I stopnia. W okresie od 19.07.2010r do 27.08.2010r przeszkolonych zostanie 32 uczestników projektu systemowego. Szkolenia ma na celu podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu poprzez zdobycie wiedzy z zakresu obsługi komputera, zapoznanie się z obsługą programu MS Word, poznanie podstawowych pojęć związanych z Internetem, poznanie przydatnych adresów internetowych i wyszukiwanie zasobów informacyjnych w Internecie. Nabyte umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna to kolejnych krok na ścieżce aktywizacji, który ma ułatwić poszukiwanie zatrudnienia i integrację ze społeczeństwem. Szkolenia prowadzi firma EMM Consulting z Opola, która ma ogromne doświadczenia w realizowaniu podobnych zajęć. Firma EMM Consulting posiada w pełni wyposażoną mobilną salę komputerową oraz doświadczonych wykładowców i trenerów. Koszt szkolenia, w tym także koszty cateringu, ubezpieczenia i materiałów dydaktycznych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.AKTYWIZACJA EDUKACYJNA - KURS KOMPUTEROWY I stopniaAKTYWIZACJA EDUKACYJNA - KURS KOMPUTEROWY I stopniaAKTYWIZACJA EDUKACYJNA - KURS KOMPUTEROWY I stopniaAKTYWIZACJA EDUKACYJNA - KURS KOMPUTEROWY I stopniaAKTYWIZACJA EDUKACYJNA - KURS KOMPUTEROWY I stopnia

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNE.

Data publikacji: 2010-07-15

Logo europejski fundusz społeczny W dniach 13-14.07.2010r. uczestnicy projektu systemowego Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań okulistycznych. Na badania zgłosiło się 15 uczestników projektu oraz 5 osób z ich otoczenia ( dzieci) z rejonu Miasta i Gminy Góra. Badania wykonane zostały w Gabinecie Okulistycznym Tomasza Kazało w Lesznie. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenia o stanie aparatu wzrokowego, zawierające także zalecenia dotyczące dalszego leczenia lub czynności profilaktycznych. Koszt badań i transportu uczestników został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.AKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNE

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYM.

Data publikacji: 2010-07-08

Logo europejski fundusz społeczny W okresie od 25.06.2010r do 06.07.2010r w Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze i świetlicy wiejskiej w Czerninie odbywał się kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla 25 uczestniczek projektu Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie. Podczas 20-godzinnego szkolenia uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu obsługi kasy fiskalnej i przestrzegania zasad higieny produkcji żywności i w obrocie żywnością. Uwieńczeniem szkolenia był egzamin, który wszystkie Panie zdały na ocenę pozytywną. Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała zaświadczenie i certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Wszystkie koszty szkolenia, w tym także koszty poczęstunku były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYM

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - SPOTKANIA DORADCZE Z ADWOKATEM

Data publikacji: 2010-06-19

Logo europejski fundusz społeczny Od miesiąca lipca 2010r uczestnicy projektu systemowego Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie mają możliwość skorzystania z bezpłatnych indywidualnych porad prawnych udzielanych przez adwokata Tomasza Osieckiego. Spotkania doradcze mają na celu uregulowania sytuacji prawnej uczestników projektu i osób z ich otoczenia w zakresie prawa rodzinnego, majątkowego, karnego lub innych dziedzin życia społecznego zgodnie ze zgłaszanymi przez uczestników projektu potrzebami. Ponadto adwokat dostarczy uczestnikom spotkań wiedzy na temat praw i obowiązków wynikających z pełnienia ról społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udzieli pomocy w sporządzaniu wniosków. W celu ułatwienia uczestnikom dostępu do usług doradczych spotkania dla mieszkańców Góry odbywać się będą w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23 (Gabinet Specjalistów), natomiast dla mieszkańców Czerniny i okolic odbywać się będą w Czerninie w Ratuszu , Rynek 22.AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - SPOTKANIA DORADCZE Z ADWOKATEM

Dzień Dziecka

Data publikacji: 2010-06-01

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 01.06.2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w ramach realizacji zadania działania środowiskowe zorganizował spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka dla dzieci oraz uczestników kolejnej edycji projektu systemowego Nowa umiejętność , nowa nadzieja, nowe doświadczenie . Brak słońca oraz niska temperatura powietrza nie przeszkodziły najmłodszym w szampańskiej zabawie. Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano bezpłatny poczęstunek dla 89 uczestników spotkania. Najmłodsi za odwagę, zaangażowanie w licznych konkursach otrzymali drobne upominki.Dzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień Dziecka

AKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowa.

Data publikacji: 2010-04-01

Logo europejski fundusz społeczny O 29 marca 2010r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze i świetlicy wiejskiej w Czerninie rozpoczęły się zajęcia indywidualne i grupowe z doradca zawodowym i psychologiem. Zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu dostarczenie wiedzy na temat wymaganych kwalifikacji, umiejętności i cech osobowych na różnych stanowiskach pracy, wskazanie instytucji, które pomogą założyć własną firmę, informacji o możliwościach kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, wyjaśnianie, jak sporządzić dokumenty zawodowe. Zajęcia indywidualne odbywają się w formie rozmowy doradczej motywując do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów zawodowych oraz przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak : bezrobocie oraz adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej. Zajęcia grupowe z psychologiem mających na celu określenie uwarunkowań występowania przemocy w rodzinie, wskazanie formy pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz możliwości i sposoby zapobiegania przemocy. Natomiast tematyka spotkań indywidualne jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby i zdiagnozowane problemy.AKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowaAKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowaAKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowaAKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowa

AKTYWNA INTEGRACJA. Podpisanie kontraktów.

Data publikacji: 2010-03-01

Logo europejski fundusz społeczny W okresie od stycznia do lutego 2010 w Ośrodku Pomocy Społecznej trwał nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie rekrutowano 32 osoby z rejonu Miasta i Gminy Góra, które podpisały kontrakty socjalne. W ramach wsparcia przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe psychologa i doradcy zawodowego, badania specjalistyczne, szkolenia i kursy zawodowe oraz pracę socjalna i wsparcie finansowe.

Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego

Data publikacji: 2010-01-04

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego"

Załączniki:

 1. Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego - czytaj całość ... (plik doc 63KB)

Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym

Data publikacji: 2010-01-04

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym"

Załączniki:

 1. Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym - czytaj całość ... (plik doc 59KB)

Konferencja

Data publikacji: 2009-12-15

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Konferencja"

KonferencjaKonferencjaKonferencjaKonferencjaKonferencja

Załączniki:

 1. Konferencja - czytaj cały artykuł (...) (plik doc 28KB)

Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009

Data publikacji: 2009-12-07

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009"

Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009

Załączniki:

 1. Działania o charakterze środowiskowym - Mikołaj 2009 - tekst. (Word) (plik doc 43KB)

Zajęcia edukacyjno-kulturalne

Data publikacji: 2009-11-15

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zajęcia edukacyjno-kulturalne"

Zajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalne

Aktywna integracja - Aktywizacja społeczna

Data publikacji: 2009-11-02

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Aktywna integracja - Aktywizacja społeczna"

Aktywna integracja - Aktywizacja społecznaAktywna integracja - Aktywizacja społecznaAktywna integracja - Aktywizacja społecznaAktywna integracja - Aktywizacja społeczna

Działania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportowe

Data publikacji: 2009-10-01

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportowe"

Działania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportoweDziałania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportoweDziałania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportoweDziałania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportowe

Aktywna integracja - Aktywizacja edukacyjna

Data publikacji: 2009-09-28

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Aktywna integracja - Aktywizacja edukacyjna"

Aktywna integracja - Aktywizacja edukacyjnaAktywna integracja - Aktywizacja edukacyjnaAktywna integracja - Aktywizacja edukacyjna

Działania o charakterze środowiskowym

Data publikacji: 2009-08-31

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym"

pobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Lesznie

Aktywizacja edukacyjna

Data publikacji: 2009-08-24

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Aktywizacja edukacyjna"

Aktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjna

Działania o charakterze środowiskowym

Data publikacji: 2009-08-21

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym"

Impreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w Bronowie

Konferencja promocyjna

Data publikacji: 2009-06-30

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Konferencja promocyjna"

Załączniki:

 1. Konferencja promocyjna - plik 1,2MB (plik doc 1413KB)

Zajęcia w ramach aktywnej integracji

Data publikacji: 2009-06-29

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zajęcia w ramach aktywnej integracji"

Zajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracji

Zajęcia na hali sportowej Olimpia

Data publikacji: 2009-06-29

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zajęcia na hali sportowej Olimpia"

Zajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej OlimpiaZajęcia na hali sportowej Olimpia

Dzień Dziecka w Bronowie

Data publikacji: 2009-06-25

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Dzień Dziecka w Bronowie"

Dzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w Bronowie

Zajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w Bronowie

Data publikacji: 2009-05-29

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w Bronowie"

Zajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w Bronowie

Rusza projekt systemowy

Data publikacji: 2009-04-02

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Rusza projekt systemowy"

Załączniki:

 1. Rusza projekt systemowy - czytaj całość ... (plik doc 64KB)

Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie

Data publikacji: 2009-01-30

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie"

Załączniki:

 1. Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym - czytaj całość ... (plik doc 154KB)

Konferencja podsumowująca

Data publikacji: 2008-12-09

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Konferencja podsumowująca "

Konferencja podsumowującaKonferencja podsumowująca

Zakończenie części zawodowej kursu Bukieciarz -Florysta

Data publikacji: 2008-06-26

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zakończenie części zawodowej kursu Bukieciarz -Florysta"

kurs Bukieciarz -Florystakurs Bukieciarz -Florystakurs Bukieciarz -Florystakurs Bukieciarz -Florystakurs Bukieciarz -Florystakurs Bukieciarz -Florystakurs Bukieciarz -Florysta

Ruszył cykl szkoleń

Data publikacji: 2008-06-02

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Ruszył cykl szkoleń"

Konferencja promocyjno - informacyjna

Data publikacji: 2008-05-29

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Konferencja promocyjno - informacyjna"

Konferencja promocyjno - informacyjnaKonferencja promocyjno - informacyjnaKonferencja promocyjno - informacyjna

Harmonogram kursów

Data publikacji: 2008-05-07

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Harmonogram kursów"

Załączniki:

 1. Harmonogram kursów realizowanych przez OPS w ramach projektu systemowego (plik doc 154KB)

Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego

Data publikacji: 2008-05-05

Logo europejski fundusz społeczny Projekt systemowy Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego"