ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Logo funduszy europejskich - program Regionalny, Dolny Śląsk. Link do strony: funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2024-04-03

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w dniach 08.04.2024-12.04.2024 prowadzi nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie?

Posiadamy w dyspozycji środki w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024”, Priorytet nr 7, Działanie 7.1, Typ 7.1.A, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środki Funduszu Pracy.

Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Od dnia 08.04.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. trwa nabór wniosków.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 065 512 87 23.

Wnioski wypełnione komputerowo lub ręcznym czytelnym pismem należy składać pocztą tradycyjną lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra.

Załączniki:

  1. Nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - informacja (plik pdf 228KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" Modułu I i II.

2024-03-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację  Programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na rok 2024. Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania:

  • dotacja celowa z budżetu państwa w 2024 r.  wynosi 168 700,00zł.
  • środki własne Gminy  wynoszą 140 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 308 700, 00zł.

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem modułu I i II Programu  jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

  • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01   w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,
  •  bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-03-11
Logo flaga i godlo PL

Informujemy, że Gmina Góra otrzymała dofinansowanie w kwocie 165.240,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina Góra planuje wsparcie dla 18 osób w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

- telefonicznie nr tel. 65-543-22-01 w. 46 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00

- na stronie internetowej www.opsgora.pl .

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór i uczestnictwo w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

2024-03-11
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że w dniach od 12.03.2024r. do 18.03.2024r. przyjmowane będą karty zgłoszeniowe do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci usług opieki wytchnieniowej w roku 2024 proszone są o kontakt osobisty z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23. tel. 65 543 22 01 (wew. 46)  oraz o zapoznanie się z Regulaminem „Naboru i uczestnictwa w Programie Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024.

Regulamin oraz pozostałe dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze OPS w Górze (pokój nr 5) oraz na stronie www.opsgora.pl

Dokumenty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 12.03.2024r. - 18.03.2024r., osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze w pok. 5 (poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek od 7.00 do 15.00) lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 23, 56-200 Góra lub przez ePUAP.  Liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka.

Załączniki:

  1. Regulamin „Naboru i uczestnictwa w Programie Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 (plik docx 34KB)
  2. Załącznik 1 Karta zgłoszenia (plik docx 181KB)
  3. Załącznik 2 Klauzula informacyjna RODO (plik docx 171KB)
  4. Załącznik 3 Klauzula informacyjna RODO OPS (plik docx 170KB)
  5. Załącznik 4 Karta realizacji usług (plik docx 173KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO