ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Logo funduszy europejskich - program Regionalny, Dolny Śląsk. Link do strony: funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

PO AMPUTACJI - Program Kompleksowej Rehabilitacji POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY

2022-09-26

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?
Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz (71) 346 74 58 ; 730 303 710 ambasador w Oddziale Dolnośląskim

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

PO AMPUTACJI - plakat

Załączniki:

 1. PO AMPUTACJI - informacje (plik pdf 339KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje

2022-09-14

Dnia 28.09.2022r. o godz. 12:00 w sali Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1  odbędzie się spotkanie informacyjne z Pracodawcą Natsu Foods Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wąsoszu.

Pracodawca poszukuje osób na stanowiska:

 • operator maszyn,
 • operator wózka widłowego,
 • pracownik produkcji.

Podczas spotkania zostaną przekazane informacje w zakresie warunków zatrudnienia oraz dojazdu do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu.

Załączniki:

 1. Spotkanie informacyjne z Pracodawcą Natsu Foods Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wąsoszu (plik pdf 142KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROJEKT „AKTYWNE WSPARCIE SOCJALNE W GMINIE GÓRA”

2022-09-07
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Okres realizacji projektu:  01.05.2021– 30.04.2023

Gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze  realizuje projekt

"Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczy oraz do osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wśród nich osób z problemami alkoholowymi z terenu gminy Góra. Głównymi celami wynikającymi z zakresu działań, są przede wszystkim: nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, w tym podniesienie poczucia własnej wartości wśród uczestników projektu, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny.

Czytaj całość artykułu "PROJEKT „AKTYWNE WSPARCIE SOCJALNE W GMINIE GÓRA”"

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK WĘGLOWY!

2022-08-25

Mieszkańcy gminy!

Jeśli złożyliście lub planujecie złożyć wniosek na dodatek węglowy drogą elektroniczną musicie pamiętać, że:

zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,  wniosek o wypłatę dodatku węglowego  złożony  za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że wniosek stanowiący załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP WYMAGA ODRĘBNEGO PODPISU, aby został uznany za prawidłowo podpisany.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu będą wymagały korekty lub ponownego złożenia.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-17

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w terminie od 17.08.2022r. do 30.11.2022r. przyjmuje wnioski o wypłatę  dodatku węglowego.

Podpisany wniosek  wraz z podpisanym oświadczeniem  można składać

 • elektronicznie – wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze przy ul. Poznańskiej 23

Wniosek  wraz z załącznikami dostępny na stronie: www.opsgora.pl  ( zakładka "druki").

Czytaj całość artykułu "Dodatek węglowy"

Ikonka symbolizująca artykuł

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 2022

2022-08-02

Załączniki:

 1. BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 2022 (plik xlsx 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-07-22

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze nr 8/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w dniu 25 lipca 2022 r. zmianie ulegną godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

W związku z trwającą falą upałów w dniu 25 lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze czynny będzie w godzinach od 07.00 do 15.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

NIEMARNUJEMY - RATUJEMY

2022-07-05

Zachęcamy do skorzystania z tzw. "paczki marketowej".
Jest to żywność pozyskana na mocy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
Plac Metziga 17, 64-100 Leszno
tel.518 215 289, 517 604 284

Załączniki:

 1. NIEMARNUJEMY - RATUJEMY - plakat (plik pdf 2300KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy

2022-07-05

Agro-Rydzyna Sp. z o.o. poszukuje kobiet/mężczyzn na stanowisko: Pracownik produkcji / pakowni / rozbioru.

Szczegóły z załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy - Agro-Rydzyna Sp. z o.o. (plik pdf 67KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zostań rodzicem zastępczym

2022-06-13

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze ogłasza kolejny nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie PCPR przy ul. Armii Polskiej 8, 56 – 200 Góra w każdy poniedziałek od 8:00 – 16:00 lub od wtorku do piątku w godz. Od 7:00 – 15:00. Planowane szkolenie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Czytaj całość artykułu "Zostań rodzicem zastępczym"

Ikonka symbolizująca artykuł

Uzasadnienie wyboru

2022-05-30

Uzasadnienie wyboru

Załączniki:

 1. Uzasadnienie wyboru (plik pdf 99KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniorów

2022-04-27
Logo Wspieraj Seniora

Informujemy, że gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze przystąpiła do realizacji Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej pod nr 65 544 21 03 lub 512 777 657.

Czytaj całość artykułu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II

2022-04-22
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż prowadzi rekrutacja do  projektu  "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj całość artykułu "Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022

2022-04-05
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 349.452,00 zł na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

2022-04-05
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymał dofinansowanie w kwocie 58.752,00 na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Czytaj całość artykułu "Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO