Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Data publikacji: 2022-01-07

Szanowni Państwo,

informujemy, że  można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!"

Dodatek osłonowy - plakat

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 112KB)
 2. WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 161KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA (plik pdf 79KB)

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego w 2022r.

Data publikacji: 2022-01-04

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego w 2022r. (plik pdf 37KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji: 2021-12-21

Dotyczy postępowania na "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Góra".

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 122KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-12-21

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

TERMINARZ WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2022 ROK - KASA

Data publikacji: 2021-12-16

Kasa Ośrodka czynna w dni wypłat od 10.00 do 12.00

Załączniki:

 1. TERMINARZ WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2022 ROK - KASA (plik pdf 32KB)

Zmiana odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1.01.2022r.

Data publikacji: 2021-12-15

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze nr 21/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. od dnia 1 stycznia 2022 r. zmienia się odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:

 1. Zarządzenie 21/2021 z dnia 13.12.2021r. (plik pdf 93KB)
 2. Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (plik pdf 46KB)

Zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1.01.2022r.

Data publikacji: 2021-12-15

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/379/21 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 15.12.2021r, poz. 6032) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, od dnia 1 stycznia 2022 r. zmienia się odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXXIX/379/21 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 14 grudnia 2021 r. (plik pdf 161KB)
 2. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (plik pdf 48KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2021-12-13

Zaproszenie do składania ofert na " Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze - Góra".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 2550KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 50KB)
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik docx 26KB)
 4. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 14KB)
 5. Załącznik nr 3 Projekt umowy (plik docx 17KB)
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia (plik docx 15KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-12-03

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 133KB)

Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert

Data publikacji: 2021-12-02

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na ,, Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy społecznej w Górze”.

Załączniki:

 1. Pytania (plik pdf 59KB)
 2. Odpowiedzi (plik pdf 48KB)

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY GÓRA NA LATA 2022-2026

Data publikacji: 2021-11-30

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców , instytucje, organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.
Wypełniony formularz można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021r. na:

 • adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@opsgora.com.pl
 • adres siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 56-200 Góra.

Załączniki:

 1. FORMULARZ zgłaszania uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 (plik doc 35KB)
 2. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY GÓRA NA LATA 2022-2026 (plik pdf 546KB)

Program Wspierania Rodziny w Gminie Góra na lata 2022-2024

Data publikacji: 2021-11-30

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców , instytucje, organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2022-2024.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021r. na:

 • adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@opsgora.com.pl
 • adres siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 56-200 Góra.

Załączniki:

 1. Program Wspierania Rodziny w Gminie Góra na lata 2022-2024 (plik pdf 607KB)
 2. FORMULARZ zgłaszania uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2022- 2024 (plik docx 14KB)

Aplikacja na telefon ePraca

Data publikacji: 2021-11-30

Plakat ePraca aplikacja mobilna

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2021-11-22

Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 2366KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 50KB)
 3. Załącznik nr 2 Szacunkowa specyfikacja przesyłek pocztowych (plik docx 15KB)

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Data publikacji: 2021-11-17

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ   + 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

 

Załączniki:

 1. Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym - plakat (plik pdf 527KB)

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"

Data publikacji: 2021-10-21

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022 (plik pdf 48KB)

Program "Opieka wytchnieniowa- edycja 2022"

Data publikacji: 2021-10-21

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (plik pdf 48KB)

Usługi opiekuńcze w Gminie Góra

Data publikacji: 2021-10-11

Beneficjent,  tj. Gmina Góra informuje o zakończeniu z dniem 30.06.2021r. projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze jako podmiot realizujący projekt informuje, że od dnia 01.07.2021r. posiada wolne miejsca na świadczenie usług opiekuńczych. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65-543-22-01 wew. 46.

Usługi asystenckie w Gminie Góra

Data publikacji: 2021-10-11

Beneficjent,  tj. Gmina Góra informuje o zakończeniu z dniem 30.06.2021r. projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze jako podmiot realizujący projekt informuje, że od dnia 01.07.2021r. posiada wolne miejsca na świadczenie usług asystenckich. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65-543-22-01 wew. 46.

Nabór na stanowisko - PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2021-10-04

Nabór na stanowisko -PRACOWNIK SOCJALNY

Załączniki:

 1. Pracownik socjalny (plik docx 24KB)

300 plus na "Dobry Start" - pomożemy przy składaniu elektronicznych wniosków

Data publikacji: 2021-09-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, że w dniu 8 września 2021 r. od godziny 1000 do 1300 będzie czynny  punkt w którym  pracownicy ZUS- Inspektorat w Górze pomogą przy składaniu wniosków elektronicznych do programu “Dobry Start“ (300 plus)

Podczas dyżuru, pracownicy ZUS będą zakładać zainteresowanym profile na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i pomagać przy składaniu wniosków elektronicznych do programu "Dobry Start" za pośrednictwem platformy.

Na spotkanie prosimy przygotować adres email oraz nr rachunku bankowego na który będzie przekazywana pomoc.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Problemy rodzin i dzieci

Data publikacji: 2021-08-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze , działając na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.), przystąpił do opracowania następujących programów: Programu Wspierania Rodziny i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie załączonej ankiety: „Problemy rodzin i dzieci”.

Zapraszamy Państwa do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb rodzin zamieszkujących Gminę Góra oraz przekazania opinii i spostrzeżeń dotyczących występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy. Prosimy zarazem o zgłaszanie pomysłów na działania, których podjęcie mogłoby w istotny sposób poprawić kondycję rodzin, a także umożliwić rozwiązywanie problemów rzutujących na ich prawidłowe funkcjonowanie.

Tworzone dokumenty będą dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała wpływ na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców Gminy Góra w najbliższych latach.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres biuro@opsgora.com.pl

Załączniki:

 1. ANKIETA Problemy rodzin i dzieci (plik doc 63KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...