ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Logo funduszy europejskich - program Regionalny, Dolny Śląsk. Link do strony: funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na okres zasiłkowy 2024/2025

2024-06-27

Przypominamy, że wnioski  o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 rozpoczynający się 1 listopada 2024r.
  • świadczeń z funduszu  alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025, rozpoczynający się 1 października 2024r.

można składać:

  • od 1 lipca 2024r. drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia 2024r. drogą tradycyjną, tj. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu  alimentacyjnego w biurze 28.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Wartość dofinansowania 5 504,00 zł. Całkowita wartość zadania 7 104,00 zł.

2024-06-18
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 504,00 zł. na realizację  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Uzyskane dofinansowanie pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Głównym celem Programu jest

  1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich .
  2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze realizuje zadanie Modułu II Programu poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez Gminę Góra w ramach programu realizowanego w 2022r – 2023r.

Gmina planuje objąć wsparciem 22 seniorów, którym zostaną użyczone opaski bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi na okres od lipca do 31.12.2024r. Adresatami są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Data podpisania umowy o dofinansowana zadania – 14 czerwca 2024r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka 75+”

2024-06-10
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra uzyskała dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne o charakterze obowiązkowym w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2024.

Wysokość dofinansowania 46 748,00 zł.

Wartość całego zadania  283.038,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Data podpisania umowy o dofinansowanie programu – 6 czerwca 2024r.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO