ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Logo funduszy europejskich - program Regionalny, Dolny Śląsk. Link do strony: funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejowa Komunikacja Autobusowa

2023-09-06
Kolejowa Komunikacja Autobusowa - plakatKolejowa Komunikacja Autobusowa - plakatKolejowa Komunikacja Autobusowa - rozkład
Ikonka symbolizująca artykuł

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług społecznych

2023-09-01

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-08-25
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego w roku 2024r. mogą złożyć deklarację uczestnictwa w programie do 31.08.2023r. Informujemy, że zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu. Po zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków przez właściwego Ministra, Gmina Góra będzie prowadziła nabór uczestników do programu.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  •  uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  •  dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
  • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czytaj całość artykułu ""Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne szkolenia

2023-07-10

Jeśli chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje skorzystaj z bezpłatnego szkolenia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.1 Aktywizacja osób na rynku pracy, Typ 7.1.A Projekty powiatowych urzędów pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Spawacz TIG, MAG

Nabór trwa od 10.07.2023r. do 31.07.2023r.

Więcej informacji u doradcy klienta indywidualnego lub pod numerem tel. 65 543 22 25

Załączniki:

  1. Bezpłatne szkolenia SPAWACZ - plakat (plik pdf 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację programu „Opieka 75+” - edycja 2023

2023-06-28
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra w roku 2023 uzyskał dotację celową z budżetu państwa na realizację  Programu „Opieka 75+” na rok 2023

Wysokość dofinansowania  66.864,00 zł.

Wartość całego zadania 296 400,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Wartość dofinansowania 5 698,00 zł. Całkowita wartość zadania 7 122,50 zł.

2023-06-13
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 698,00 zł. na realizację  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Uzyskane dofinansowanie pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Głównym celem Programu jest

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze realizuje zadanie Modułu II Programu poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez Gminę Góra w ramach programu realizowanego w 2022r.

Gmina planuje objąć wsparciem 21 seniorów, którym zostaną użyczone opaski bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi na okres od lipca do 31.12.2023r. Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

  • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01 w 37  w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,
  • lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

2023-04-17

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Grafika stypendia SPES 2023

Załączniki:

  1. Stypendia SPES - informacja 2023 (plik pdf 451KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 526.932,00 zł . Całkowita wartość zadania 526.932,00 zł.

2023-04-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 526.932,00 zł na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu "Dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 526.932,00 zł . Całkowita wartość zadania 526.932,00 zł. "

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 82.579,32 zł. Całkowita wartość zadania 82.579,32 zł.

2023-04-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymał dofinansowanie   w kwocie 82.579,20 zł na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 

Czytaj całość artykułu "Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 82.579,32 zł. Całkowita wartość zadania 82.579,32 zł."

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO