Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Powrót

POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Data publikacji: 2012-12-20

Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w ramach przedświątecznej pomocy przygotowało i wydawało paczki żywnościowe dla osób potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

Asortyment paczek był różnorodny, w ich skład wchodziły:

1. Artykuły spożywcze pozyskane podczas zbiórki żywności w górowskich placówkach handlowych w dniach 07 i 08 grudnia br. (wartość produktów ok. 3.780.35 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 35/100).
2. Artykuły spożywcze z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu z dostaw:
- dostawa z dnia 19.11.2012r. (wartość 1.667.52 zł.)
- dostawa z dnia 06.12.2012r. (wartość 4.533.37 zł.)

Łącznie pozyskano żywność na kwotę 9.981.24 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100).
Przygotowano pomoc dla 70 rodzin, wyodrębniając paczki:
- małe - 15 szt.
- paczki duże - 55 szt.

Rodziny wieloosobowe tj. powyżej 3 osób obdarowano paczkami dużymi, rodziny do 3 osób - paczkami mniejszymi, a osoby samotne - małymi, w skład których wchodziły podstawowe produkty żywnościowe.
Z tej formy pomocy korzystali podopieczni zarówno z rejonu miejskiego, gdzie pomoc otrzymało 29 rodzin tj. 88 osób, jak i wiejskiego, gdzie pomoc otrzymało 35 rodzin, tj. 146 osób. Wydano 12 paczek dla osób samotnych, 21 paczek dla rodzin 2 - 3 osobowych oraz 31 paczek dla rodzin powyżej 3 osób.
Paczkami bardzo dużymi zostały obdarowane wolontariuszki, które w trakcie zbiórki żywności kwestowały w górowskich sklepach na rzecz naszych podopiecznych. .
Przyjmowanie poszczególnych darowizn i wydawanie paczek odbywało się komisyjnie.