Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Powrót

NOTATKA DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

Data publikacji: 2012-12-18

Tradycyjnie, jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w ogólnokrajowej zbiórce żywności, organizowanej wraz ze Związkiem Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności i przeprowadziło akcję na terenie naszego miasta.
Zbiórkę przeprowadzono w dniach 07 i 08 grudnia 2012 r. na terenie pięciu górowskich sklepów:
- Sklep Biedronka Góra, ul. Jagiellonów 8
- Sklep Netto Góra, ul. Targowa 3
- Sklep Tesco Góra, ul. Jagiellonów 4
- Sklep Wielorak Góra, ul. A. Polskiej 12
- Sklep Dino Góra, ul. Podwale 47a

W trakcie zbiórki posiłkowano się wolontariuszami z Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół w Górze oraz wolontariuszkami - podopiecznymi naszego Ośrodka.
Pozyskano artykuły spożywcze na łączną kwotę 3.780.35 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 35/100).
Dziękujemy mieszkańcom miasta i gminy za dobre serce i przyłączenie się do akcji poprzez składanie w wyznaczonych miejscach artykułów spożywczych, które następnie zostały przekazane dla rodzin najuboższych i wielodzietnych korzystających z pomocy naszego Ośrodka.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO SPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI I ŻYCZYMY IM ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2013.