Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-05-28

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Dotyczy: wyboru psychologa – do udzielenia wsparcia psychologicznego w ramach projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 245KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-05-26Dotyczy: wyboru specjalisty - do przeprowadzania sesji coachingowych w ramach projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 242KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-05-18Dotyczy wyboru psychologa - do udzielania wsparcia psychologicznego w ramach projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1388KB)
 2. Załączniki (plik pdf 1019KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-05-11Dotyczy wyboru specjalisty - do przeprowadzania sesji coachingowych w ramach projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1359KB)
 2. Formularz ofertowy (plik pdf 1146KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji: 2020-12-23

OPS/352/UOZB/2020

Dotyczy postępowania na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Bronów

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 124KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji: 2020-12-23

OPS/352/UOZG/2020

Dotyczy postępowania na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Góra

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 127KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2020-12-14

na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Bronów

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 1532KB)
 2. Obowiązek informacyjny - klauzula (plik pdf 50KB)
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik docx 26KB)
 4. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 14KB)
 5. Załącznik nr 3 Projekt umowy (plik docx 17KB)
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia (plik docx 15KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2020-12-14

na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Góra

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 1247KB)
 2. Obowiązek informacyjny - klauzula (plik pdf 50KB)
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik docx 26KB)
 4. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 14KB)
 5. Załącznik nr 3 Projekt umowy (plik docx 17KB)
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia (plik docx 15KB)

Wyniki ogłoszeń

Data publikacji: 2020-12-04

Wyniki ogłoszeń : Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Załączniki:

 1. Wyniki ogłoszeń (plik pdf 108KB)

Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert

Data publikacji: 2020-11-26

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Załączniki:

 1. Pytania (plik pdf 85KB)
 2. Odpowiedzi (plik pdf 57KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2020-11-23

Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 116KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 51KB)
 3. Załącznik nr 2 Szacunkowa specyfikacja przesyłek pocztowych (plik docx 18KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji: 2020-02-28

OPS/352/UO/2020

Czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert"

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 139KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2020-02-20

na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Bronów

Załączniki:

 1. Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (plik docx 26KB)
 2. Załacznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 14KB)
 3. Zalacznik nr 3 Projekt_umowy (plik docx 17KB)
 4. Załacznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia (plik docx 15KB)
 5. Klauzula_kontrahent (plik pdf 41KB)
 6. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 18803KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia

Data publikacji: 2020-02-07

OPS/352/uo/2020

Czytaj całość publikacji "Informacja o udzieleniu zamówienia"

Załączniki:

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf 2612KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji: 2020-01-30

OPS/352/UO/2020

Czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert"

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 2811KB)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Data publikacji: 2020-01-30

Dotyczy: Zamówienia na świadczenie usług społecznych - opiekuńczych w ramach Projektu; Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Załączniki:

 1. Informacja z sesji otwarcia ofert (plik pdf 2578KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO

Data publikacji: 2020-01-23

Działając na podstawie art. 138o. ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul. Poznańska 23, tel./fax 655432201 ogłasza informacje w związku z zamówieniem publicznym na świadczenie usług społecznych (opiekuńczych dla osób niesamodzielnych) z terenu Gminy Góra, w ich miejscu zamieszkania w okresie od 3 lutego 2020r. do 30 czerwca 2021r. w ramach Projektu; Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 85312400-3

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (plik pdf 346KB)
 2. PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE (plik pdf 147KB)
 3. Załączniki do procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługi spoełczne - usługi opiekuńcze (plik docx 53KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2019-12-31

Dotyczy postępowania na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Grabowno

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grabowno (plik pdf 143KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2019-12-31

Dotyczy postępowania na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Góra

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Góra (plik pdf 154KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2019-12-19

na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Góra

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 18313KB)
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik docx 26KB)
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 14KB)
 4. Załącznik nr 3 Projekt umowy (plik docx 17KB)
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia (plik docx 15KB)
 6. Klauzula informacyjna - Kontrahent (plik pdf 41KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2019-12-19

na Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - Grabowno

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert Grabowno (plik pdf 18085KB)
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik docx 26KB)
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 14KB)
 4. Załącznik nr 3 Projekt umowy (plik docx 17KB)
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia (plik docx 15KB)
 6. Klauzula informacyjna - Kontrahent (plik pdf 41KB)

Wyniki ogłoszeń

Data publikacji: 2019-12-06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :,,Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Załączniki:

 1. Wyniki ogłoszeń (plik pdf 119KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Data publikacji: 2019-12-03

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA ,,ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA (plik pdf 49KB)
 2. Załącznik nr 2 - Szacunkowa specyfikacja przesyłek pocztowych (plik pdf 46KB)

Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert

Data publikacji: 2019-12-02

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Załączniki:

 1. Wnioski (plik pdf 770KB)
 2. Odpowiedź (plik pdf 35KB)

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 2019-11-26

Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik docx 37KB)
 2. Szacunkowa specyfikacja (plik pdf 55KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 51KB)
 4. Oświadczenie (plik docx 16KB)

Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)...